"2009 eğitim bütçesi geçen 6 yılı aratacak"

Bağımsız Eğitimciler Sendikası (BES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, 2009'da yatırım için eğitime ayrılan payın, zorunlu ihtiyaçları bile karşılamaktan uzak olduğunu ifade ederken, "2009 bütçesi küresel krizde dikkate alındığında geçen 6 yılı aratacaktır. Maalesef bu bütçe işsizliği, cehaleti ve yoksulluğu artıracak, sosyal patlamalara zemin hazırlayacak" dedi.
Yayınlanma tarihi: 20 Aralık 2008 Cumartesi, 13:26

Bağımsız Eğitimciler Sendikası (BES) Genel Başkanı Gürkan Avcı yaptığı açıklamada, eğitime katılan öğrenci sayısı artarken, genel bütçeden eğitime ayrılan payın azaldığına dikkat çekti.

Avcı, MEB'in yatırım bütçesinin, toplam bütçesinin yüzde 10'u olduğunu ifade ederken, bütçenin yüzde 75'inin personel giderlerine harcanacağını belirtti. Anayasa'da ve diğer birçok kanun maddesinde ifade edildiği üzere herkesin eğitim hakkından eşit ve parasız olarak yararlanması gerektiğini söyleyen Avcı, "MEB'in bütçesi rakamsal olarak büyük rakamlarla yazılsa bile bir milyona yakın maaşlı personeline ve yaygın ve örgün eğitimle birlikte 20 milyon öğrenciye hizmet veren bir kuruluş olduğu düşünüldüğünde diğer bakanlıklarla kıyaslandığında en az bütçenin Milli Eğitim Bakanlığı'na verildiği ortaya çıkacaktır" dedi.

2009 bütçesinin küresel kriz de dikkate alındığında geçen 6 yılı aratacağını anlatan Avcı, şunları kaydetti: "Maalesef bu bütçe işsizliği, cehaleti ve yoksulluğu artıracak, sosyal patlamalara zemin hazırlayacak bütçedir. Bugün Türk halkı 'Paran varsa oku, paran kadar oku' acı gerçeğiyle karşı karşıyadır. Hesaplamalarımıza göre 4.5 milyon öğrencimiz açlık sınırı ve yoksulluk sınırı arasındaki alt gelir grubuna ait ailelere mensuptur. Devlet okullarında eğitim toplanan yardım ve zorunlu bağışlarla adeta paralı hale gelmiştir."

Ülkelerin gelişmişliği ile eğitim sistemi arasında yakın bir ilişki olduğunu söyleyen Avcı, "Türkiye gibi ülkelerde eğitim sisteminin nitelik ve niceliğine ilişkin olarak ortaya çıkan sorunlar, az gelişmişliğin hem nedeni hem sonucunu oluşturur. Türkiye'nin genelde olumsuz göstergelerde ön sıralarda, olumlu göstergelerde ise sonlarda yer almasına etki eden en önemli faktör, baştan savma eğitim sistemi ve buna zemin hazırlayan düşük miktarlardaki eğitim bütçeleridir" dedi.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.