Adliye binası otopark olacak

Ankara Anakent Belediye Meclisi'nde başkentteki toptancı halinin şehir dışına taşınması ve boşalacak arazinin, Adalet Sarayı inşası için Ankara Başsavcılığa devrine karar verildi. Mevcut adliye binasının da yıkılarak "yeşil alan, toplu taşım transfer alanı ve otopark alanı" olarak kullanılmak üzere Anakent Belediyesi'ne tahsisi oyçokluguyla kabul edildi.
Yayınlanma tarihi: 16 Aralık 2011 Cuma, 20:31

Ankara Anakent Belediyesi Meclis toplantısında Adliye Binası’nın bulunduğu yerin otopark, yeşil alan ve toplu taşım transfer alanı olarak kullanılması kabul edildi. Meclis toplantısında oylamaya sunulan yazıda, Anakent Belediyesi Toptancı Hali’nin yeni çıkan hal kanunuyla belediye için gelir açısından cazibesi kalmadığı belirtilerek, halin şehir içinde kalması nedeniyle trafik açısından da sıkıntı çekildiği ve Ankara çevre yolu kenarına çıkarılmasının planlandığı belirtildi. Öte yandan Ankara Adliyesi'nin artan nüfus karşısında yetersiz kaldığı ve 300 bin - 400 bin metrekare yeni inşaat gerektiği kaydedildi.

Meclis toplantısında okunan yazıya göre, Atatürk Orman Çiftliği sınırları içinde yer alan Toptancı Halin’in arsası, yasayla belediyeye satılmış ve başka bir amaçla kullanılamayacağı belirtilmişti. Ancak geçtiğimiz kasım ayında yayımlanan bir kanun hükmünde kararnameyle “Adalet hizmetlerinde veya Bakanlar Kurulunca belirlenecek diğer kamu hizmetlerinde kullanılması amacıyla bu arazinin tamamı ya da bir kısmı ilgili kamu idaresine tahsis edilmek üzere bedelsiz olarak Hazineye devredilebilir” ifadesi eklenmeşti.

Otopark ifadesi eklendi

KHK’yle alt yapısı hazırlanan düzenleme kapsamında, sözkonusu arazinin toptancı hali olarak kullanımının iptali, toptancı halinin planda gösterilen yere taşınması, bu arazinin Ankara Başsavcılığı’na Ankara Adalet Sarayı ve birimlerinin yapılması için bedelsiz devredilmesi, devir karşılığında boşalacak Ankara Adliyesi binasının yıkılarak, yeşil alan olarak kullanılmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsisi Meclis oluruna sunuldu.

Ancak Gökçek, oylamaya geçilmeden önce Adliye binasından boşalan yerin yeşil olarak kullanımıyla ilgili bölüme, yeşil alandan sonra gelmek üzere “toplu taşım transfer alanı ve otopark alanı” ifadelerini de ekletti.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.