Keyfi uygulamalar öğrenci affını öldürüyor

Ekim ayında son 25 yılda çıkarılan 12'nci öğrenci affının uygulaması ile ilgili sıkıntılar hâlâ bitmiyor. 7 Haziran 1995'ten itibaren ne nedenle olursa olsun ilişiği kesilen ve aftan yararlanmak isteyenlerin başvuru süresi 29 Aralık 2008 itibariyle sona erecek ancak, üniversitelerin farklı uygulamaları nedeniyle çok sayıda öğrencinin hak kaybı tehlikesi ile karşı karşıya olduğu savunuldu.
Yayınlanma tarihi: 25 Aralık 2008 Perşembe, 07:35

Öğrenci affı kanunu 2 ay önce yasalaşırken, aftan, yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, pedagojik formasyon, lisansüstü, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik öğrenimi gören öğrencilerden; 7 Haziran 1995 tarihinden, kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteği ile ilişikleri kesilenler dahil her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 aylık başvuru süresi içerisinde ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla aftan yararlanıyor. Ayrıca, 1980 sonrası çıkartılan aflardan hiç bir şekilde yararlanmayanlar da bu kanun kapsamına alınmışlardı.

Öğrenci affı için son 4 gün

Ancak, öğrenci affının çıkarılmasında önemli rol oynayan Eğitim Hakkı Platformu'na "öğrenciaffi.org" her gün afla ilgili şikayetler yağmaya devam ediyor. 29 Aralık 2008 mesai bitiminde öğrenci affından yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi sona erecek olurken, Platform'a yapılan şikayetlerde üniversitelerin değişik sebeplerle öğrencileri kabul etmediği iddia ediliyor.

Eğitim Hakkı Platformu temsilcisi Emine Çiçek, "Öğrenci affı dilekçelerinde son günler ve öğrencilerin hala bitmeyen sıkıntıları var. Her gün gece yarılarına kadar telefon geliyor ve sıkıntılarını anlatıyorlar" dedi. Özellikle sıkıntıların 4 başlık altında olduğunu belirten Çiçek, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve İTÜ, öğrencilerinin ilişik kesmelerinin engellendiğini kaydederek, "Ya birikmiş harçlarınızı ödersiniz yada ilişiklerinizi kesmeyiz" diyorlar. Bu öğrenciler, öğrenci affı başvurusu için son birkaç gün kalmasına karşın hala ilişiklerini kesemediler" dedi.

"Yasa keyfi uygulanıyor"

Kendilerine yapılan en fazla şikayetin ise yasanın "keyfi" uygulanması olduğunu belirten Çiçek, "Yasayı kafalarına göre keyfi uygulamaktalar. Bir kısım üniversitede dilekçe verirken; yasaya göre öğrenci olmadıkları için harç almamaları gereken bazı isimlerden harç isteniyor. Bazı üniversiteler ise yasada 'not ortalamasından ilişiği kesilenler için sekçikleri 3 dersten 2 sınav hakkı' denilmesine karşın uygulama esaslarında bunlara yer verilmiyor" dedi.

Çiçek, bazı üniversitelerde ise askerlik şubesine affa başvurduğuna dair yazı vermeleri istenen kişilere bu yazının verilmediği şikayetlerinin geldiğini açıkladı.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.