Bütçeye IMF ayarı

TBMM Genel Kurulu'nda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nın 12. maddesinde verilen önergeyle yaklaşık 3 milyar YTL daralmaya gidildi. 2009 Mali Yılı Bütçesi'nde; mal ve hizmet alımı giderleri tertiplerinde yüzde 10, bazı bakanlıkların sermaye giderleri tertiplerinde yer alan ödeneklerin yüzde 16.5'i iptal edildi.
Yayınlanma tarihi: 25 Aralık 2008 Perşembe, 15:45

TBMM Genel Kurul'unda bütçe görüşmeleri sürüyor. Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nın 12. maddesinde AKP'lilerin verdiği önergeyle 2009 Mali Yılı Bütçesi'nde yaklaşık 3 milyar daralmaya gidildi.

AKP'lilerin verdiği önergeyle bütçede daralmaya gidildi. Güvenlik önlemleri dışında (Milli Savunma Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü) kısıtlanmaya gidildi. Önergeyle; Mal ve Hizmet Alımı Giderleri tertiplerinde yer alan ödeneklerin, (Tedavi ve cenaze giderleri tertiplerinde yer alan ödenekler, Milli Savunma Bakanlığı; Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçelerinin mal ve hizmet alımı giderleri tertiplerinde yer alan ödenekler ile Hazine Müsteşarlığı bütçesinin tertibinde yer alan ödenekler hariç) yüzde 10 daralmaya gidiliyor.

IMF ayarı tarımı vuracak

Önergenin kabul edilmesiyle, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın "tarımsal destek, teşvik projeleri giderlerinde" de yüzde 10 daralma olacak.

Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü bütçelerinin sermaye giderleri tertiplerinde yer alan ödeneklerin yüzde 16.5'i iptal edildi.

Yapılan iptaller sonucunda ilgili tertiplerde kalan ödeneklerin kuruş tutarları dikkate alınmazken, çıkacak tereddütleri gidermeye Maliye Bakanı yetkili kılınacak. Önergenin gerekçesinde; "uygulanmakta olan ekonomik program çerçevesinde sözkonusu ödeneklerin iptal edilmesine ihtiyaç duyulmuştur" ifadeleri ile ekonomik krizin bütçeye yansıdığı teyit edildi.

'Daralma 3 milyar 61 milyon 932 bin YTL'

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, 2009 Mali Yılı Bütçesinde gidilecek daralma rakamlarını açıkladı. Şimşek, "Yaklaşık olarak 3 milyar 61 milyon 932 bin YTL'ye denk geliyor" dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı'nın 12. maddesinde verilen önergeyle daralmaya gidildi. 2009 Mali Yılı Bütçesinde; mal ve hizmet alımı giderleri tertiplerinde yüzde 10, bazı bakanlıkların sermaye giderleri tertiplerinde yer alan ödeneklerin yüzde 16.5'i iptal edildi.

Bakan Şimşek, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, alınan tedbirlerle ilgili olarak, "Bütün dünyada üretim azalıyor, istihdam azalıyor. Bütün dünya hatta son yüzyılda en büyük kriz yaşanıyor. Biz bu önlemleri niye aldık? Bütçeyi daha gerçekçi hale getirmek için. Belli şartları finanse etmek için getirdik" dedi.

Bakan Şimşek, daralmaya gidilecek kurum ve kesintilerini şu şekilde açıkladı: "Hizmet alım giderlerinde yüzde 10, bu kesinti yaklaşık olarak 705.3 milyon YTL'ye denk geliyor. Yatırım harcamalarında yaklaşık olarak 1.68 milyar YTL'lik bir kesinti yaptık. 'Hangi birimlerden kesinti yaptınız' diye sorarsanız, karayollarında yaklaşık 485. 5 milyon YTL, DSİ'den 761.7 milyon YTL, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım bütçesinden yaklaşık 248.2 milyon YTL kestik. Ulaştırma Bakanlığı'ndan yaklaşık 138 milyon YTL kesildi. Adalet Bakanlığı'ndan 41.8 milyon YTL, tarım desteklemede yüzde 10'luk bir kesinti yaptık. Bu da 548.7 milyon YTL'ye denk geliyor. Az önce saydığım bütün bu önlemlerin yaklaşık olarak 3 milyar 61 milyon 932 bin YTL'ye denk geliyor."

Tasarının 13. maddesinde de yapılan değişikle; "Köy hizmetlerinden il özel idarelerinden ve belediyelere transfer edilenlerin ücretlerinin üçte birinin idareler tarafından karşılanması tedbirleri getirildi. Bu önergenin karşılığı yaklaşık 500 milyon YTL."

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.