Mükelleflere TL uyarısı

1 Ocak'tan itibaren muhasebe kayıtları da TL ve kuruş üzerinden düzenlenecek. Mükellefler, kullanmakta oldukları fatura yerine geçen vesikalarda tutarın yazı ile belirtildiği bölümdeki YTL ve YKr ibarelerindeki 'Y'nin üstünü çizerek eski belgelerini kullanmaya devam edebilecek.
Yayınlanma tarihi: 26 Aralık 2008 Cuma, 08:29

Muhasebe kayıtları, 1 Ocak 2008 tarihinden Türk Lirası ve Kuruş üzerinden düzenlenecek.
Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan, TL ve Kuruş Kullanımında Özel Kesim Muhasebe Sistemine İlişkin Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre, 31 Aralık 2008 tarihi sonuna kadar yapılacak dönem sonu işlemleri dahil muhasebe kayıtları Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş üzerinden olacak. 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren yapılacak muhasebe kayıtları ise Türk Lirası ve Kuruş olarak düzenlenecek.

Maliye Bakanlığınca özel hesap dönemi tayin edilen mükellefler de, yılbaşından itibaren normal vergilendirme dönemine sahip diğer mükellefler gibi muhasebe kayıtlarını Türk Lirası ve Kuruş üzerinden yapacak. Ancak, Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş üzerinden yapılmış olunan muhasebe kayıtları neticesinde elde edilen 31 Aralık 2008 tarihli geçici mizanda yer alan hesaplardaki para birimleri 1 Ocak 2009 tarihi itibari ile Türk Lirası ve Kuruş olarak düzeltilecek.

Tebliğ uyarınca bilanço esası dışında serbest meslek kazancı ve işletme hesabı esasına göre defter tutan diğer mükellefler de, defterlerini 1 Ocak'tan itibaren Türk Lirası ve Kuruş para birimine göre düzenleyecek. Türk Lirası ve Kuruş kullanımında beyanname, belge ve bildirim düzeniyle ilgili şu esaslar geçerli olacak:

-31 Aralık 2008 tarihi sonuna kadar düzenlenecek tüm belgeler (fatura, sevk irsaliyesi, vb) Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş üzerinden düzenlenecektir. 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren düzenlenecek tüm belgeler ise Türk Lirası ve Kuruş üzerinden olacak.

-2008 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olmakla birlikte, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra verilecek KDV, Muhtasar, Geçici Vergi ve Kurumlar Vergisi gibi beyannameler ile belgelerin düzenlenmesinde Türk Lirası ve Kuruş para birimi esas alınacak ve söz konusu beyannameler ve belgeler Türk Lirası ve Kuruş üzerinden düzenlenecek.

-2008 mali yılı işlemlerine ilişkin olarak düzenlenen ancak, 1 Ocak 2009 tarihinden sonra verilmesi gereken (Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannameleri ekinde yer alan ) mali tablolarda kullanılacak para birimi Türk Lirası ve Kuruş olacak.

-Mükellefler, kullanmakta oldukları bazı matbu fatura veya fatura yerine geçen vesikalarda tutarın yazı ile belirtildiği bölümde yer alan YTL ve YKR ibarelerindeki 'Y' nin üstünü çizmek suretiyle eski belgelerini kullanmaya devam edebilecek.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.