'2008'de siyasi özgürlükler azaldı'

ABD'deki Freedom House adlı örgütün 2008 yılı raporunda, siyasi özgürlüklerde dünya çapında azalma görüldüğü belirtildi. Raporda, siyasi hak ve özgürlüklerde en çok geriye gidişin Sahra Altı Afrikası ile eski Sovyet topraklarında görüldüğü, buna mukabil Güney Asya'da önemli gelişme kaydedildiği ifade edildi.
Yayınlanma tarihi: 13 Ocak 2009 Salı, 09:01

ABD'deki Freedom House adlı örgütün "Dünyada Özgürlük 2008" raporunda, 193 ülke ve 16 stratejik bölgede özgürlük durumu incelendi. Araştırmada 2008'deki gelişmeler analiz edilerek, her bir ülke, belli başlı özgürlük alanlarındaki performanslarına göre değerlendirildi.

Tayvan'da açıklanan raporda, geçen yıl "özgür" ülke veya bölge (89) sayısı "özgür olmayan" ülke (42) sayısını aşmakla birlikte, genel olarak siyasi haklarla sivil özgürlüklerde gerileme görüldüğü belirtildi.

En "özgür" ülke Finlandiya

Raporda, birçok ülke için önemli derecede olmasa da gerilemenin çoğu bölgeyi etkilediği kaydedildi. Rapor, siyasi özgürlük alanında 34 ülkede gerileme, 14 ülkede gelişme saptadı.

Araştırmada, Finlandiya 193 ülke arasında birinci gelirken, Kuzey Kore en sonda yer aldı.
Pekin olimpiyatları öncesinde insan hakları ve demokrasiyi geliştirme yönünde adımlar atmak yerine dünyaya "kendinden emin totaliter bir görüntü" çizen Çin'in de sıralamada sonlara yakın olduğu bildirildi.

Rusya'da "özgür ve adil olmayan" seçimlerin yapıldığı ve otoriter yönetimlere karşı barışçıl devrimlerin ardından muhalefeti bastıran Rusya'nın etkisindeki komşu ülkelerde, olumsuz yönde gidiş olduğu belirtildi.

Raporda, Yunanistan'da geçen ayki eylemlere ve hükümetin protestoları kontrol etmedeki "yetersizliğine" de değinildi.

Irak'ın ise güvenlikte kaydedilen gelişmeler ve Sünnilerin siyasi alandaki katılımlarının artmasıyla olumlu yönde gelişme olduğu ifade edildi. Raporda, küresel mali krizin, "demokratik kurumların" bulunmadığı ülkelerde siyasi haklar ve özgürlükleri tehdit ettiği de kaydedildi.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.