''2008 Türkiye İK Araştırması''

Yenibiris.com ve performans yönetim şirketi Develor işbirliğiyle yapılan ''2008 Türkiye İK Araştırması'', insan kaynaklarının (İK) stratejik öneminin arttığını ortaya koydu.

02 Şubat 2009 Pazartesi, 14:22

''2008 Türkiye İK Araştırması''nı gerçekleştiren kuruluşlardan aldığı bilgiye göre, araştırma, Türkiye'de İK'nın mevcut ve beklenen rolünü ortaya koymayı ve bu alanda karşılaşılan mücadele alanları ile İK sistemlerindeki gelişim eğilimlerini belirlemeyi amaçlıyor.

Türkiye'deki İK profesyonellerinin çalıştıkları alana nasıl baktıklarına dair bilgiler de içeren araştırmadan elde edilen veriler, AB'ye yeni katılan 5 Orta Avrupa ülkesinde gerçekleştirilen ''2007 İK Araştırması''nın sonuçları ile karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde, gelecek 5 yıl içinde İK birimlerinin stratejik önemini artırması bekleniyor.

2007 yılındaki araştırma, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan, Romanya ve Slovakya'da, ağır endüstri, imalat sanayi, perakende, bankacılık ve finans, kamu hizmeti, lojistik, inşaat ve gayrimenkul, danışmanlık, telekomünikasyon ve bilişim gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerdeki ülke başına 300 adet İK yöneticisinin görüşlerine dayanıyor.

2008 Türkiye İK Araştırması, Türkiye'de aynı sektörlerdeki firmalardan toplam 514 adet İK profesyoneline aynı soruların yöneltilmesiyle gerçekleştirilirken, bu alanda çalışan yönetici ve uzmanların işlerini kolaylaştırmayı, sağlıklı planlamalar yapmalarına yardımcı olmayı ve stratejik bir düşünce oluşumuna katkıda bulunmayı amaçlıyor.
 

Araştırma sonuçları

Araştırmanın ''İK'nın rolü'' bölümünde, katılımcılar, karar verme ve hedef belirleme açısından İK'yı ne derece stratejik, ne derece idari işler ve hizmet fonksiyonlarına sahip bir alan olarak gördükleri sorusunu yanıtladı.

Buna göre Türkiye'deki İK profesyonellerinin yüzde 30'a yakını, yaptıkları işi ''idari işler/hizmet'' olarak tanımladı. Orta Avrupa ülkelerinde ise bu oran yüzde 11,8'de kaldı. Macaristan ve Çek Cumhuriyeti'nde ise İK'yı yalnızca idari işler ve hizmet gibi unsurları barındıran bölüm olarak gören hiçbir şirket bulunmadı.

Araştırmaya göre bu durumun altında, Orta Avrupa'daki şirketler kalifiye elemanları kendi bünyesine katmak için rekabet ederken, Türkiye'de ise iyi eğitimli ve iş arayan kalifiye çalışan sayısının yüksek olması yatıyor.

Diğer neden ise İK'nın odak noktasının, ''yetenekli çalışanların gelişimi ve kurumda tutulması''ndan daha çok ''işe alma ve eleman seçme'' ağırlıklı olarak görülmesi oldu.
İK Araştırması 2008 Türkiye sonuçlarına göre, İK'nın rolünü stratejik olarak tanımlayanların oranı yüzde 12 oldu. Bu oran, Orta Avrupa ülkelerinde çıkan yüzde 13,5'lik oranla da yakınlık gösteriyor.

Gelecek 5 yıl içinde, İK'nın stratejik öneminin artacağına inanılıyor. Türkiye'deki İK profesyonellerinin yüzde 82,4'ü bu konuda olumlu görüş ifade ederken, Orta Avrupa'da da bu oran yüzde 81,5 olarak belirtiliyor.