'Balıkçılık sektörü için Meclis Araştırması açılmasını isityoruz'

CHP, balıkçılık sektöründe yaşanan sorunların belirlenmesi ve çözümü konusunda Meclis Araştırması açılmasını istedi.
Yayınlanma tarihi: 27 Aralık 2012 Perşembe, 12:01

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergesinde, son yıllarda komşu ülkelerle ortak kullanılan Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de kirlilik nedeniyle balık stoklarında azalma görüldüğü belirtildi.

Türkiye'de avlanma miktarının artırılması yerine sürdürülebilir avcılığın sağlanabilmesi için önlemlerin alınması, bu amaçla stokları koruyucu ve geliştirici yönde araştırmaların yapılması gerektiği ifade edilerek, balıkçılıkta arz talep dengesi oluşturularak sürdürülebilir balıkçılığın sağlanmasının hayati bir önem arz ettiği kaydedildi.

Önergede, balıkçılık sektöründe yaşanan sorunların sektörde faaliyet gösterenlerle birlikte çözümü için Meclis Araştırması açılarak, sektörle ilgili sorunların ayrıntılarıyla incelenmesi ve bu yönde politikaların hayata geçirilmesinin temin edilmesi istendi.

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.