Çin'de yönetim değişiyor

Çin'de ülkenin gelecek 10 yılını etkileyecek yönetim değişikliğiyle ÇKP Genel Sekreteri Şi Cinping'in devlet başkanlığı görevini Hu Cintao'dan devralması, Li Kıçiang'ın da Vın Ciabao'dan ise başbakanlık görevini devralması bekleniyor.

04 Mart 2013 Pazartesi, 10:09

Çin'de geçen kasım ayında yapılan ÇKP'nin 18. Ulusal Kongresi'yle başlayan "yumuşak değişim süreci" bu ayki 12. Ulusal Halk Kongresi'nde alınacak kararlarla tamalnacak ve ülkede yeni bir süreç başlayacak.

ÇKP Ulusal Kongresi'nde belirlenen delegeler, yarınki Ulusal Halk Kongresi'nde ülkenin yeni devlet başkanı, devlet başkanı yardımcısı, başbakan, başbakan yardımcıları, devlet müşavirleri ve bakanlarını belirleyecek.

Program çerçevesinde delegeler bugün yapılan toplantılarda 12. Ulusal Halk Kongresi'nin 178 kişilik "presidium"unu belirledi. Delegeler ilk toplantıda ayrıca 12 gün sürecek kongrenin genel sekreterliğine Li Cianguo'yu seçti.

Toplantı programları henüz kamuoyuyla ayrıntılı şekilde paylaşılmasa da, toplantıların sona erdiği 17 Mart'ta yeni devlet başkanı ile diğer yöneticilerin açıklanması bekleniyor.
Ayrıca kongre süresince Çin Halk Cumhuriyeti Merkezi Askeri Komisyonu ile Yüksek Halk Mahkemesi ve Savcılığının da başkanları belirlenecek.

18'inci ÇKP Ulusal Genel Kongre'sinde parti genel sekreterliği görevine seçilen Şi Cinping'in devlet başkanlığı görevini Hu Cintao'dan devralması, Li Kıçiang'ın da Vın Ciabao'dan ise başbakanlık görevini devralması bekleniyor.

Kongre süresince dört kısımdan oluşan 16 gündem maddesi ele alınacak. İlk kısımda hükümetin çalışma raporları tartışmaya açılacak ve hükümet programı, bütçe raporu oylamaya sunulurken, devlet hazine komitesi üyeleri seçilecek.

İkinci kısımda yargıdaki değişiklikler görüşülürken, üçüncü kısımda devlet başkanı, başbakan, devlet müşavirleri ve kabine üyeleri belirlenecek. Kongrenin son kısmında ise taslak raporların genel oylaması yapılıp, kapanış yapılacak.

Ulusal Halk Siyasi Danışma Konferansı

Ulusal Halk Kongresi'yle paralel olarak Çin Halk Siyasi Danışma Komitesi toplantıları yürütülecek. Bu komitede bulunan ve birçoğu ÇKP üyesi olmayan ülkenin bilim, sanat, fikir, finans çevrelerinden kimseler istişareler yürütecek. Ayrıca komite, askeri unsurların yanı sıra etnik unsurlardan da temsilciler göndererek yönetime dolaylı olarak katkıda bulunacak.

ÇKP bünyesine bağlı olmayan sivil örgütler, devletin özerk düşünce kuruluşları, Çin'in ekonomi ve finans kuruluşlarının temsilcileri, spor ve sanat dünyasının ünlü simaları, bu konferansa yerel siyasi danışma komitesinin uygun görmesi halinde üye olabiliyor. Üye olduktan sonra da her yerel birim Ulusal Halk Siyasi Danışma Konferansına temsilci yolluyor.

Halk Siyasi Danışma Komitesi, her yıl ülkede ÇKP ve devlet yetkilileri ile ülkenin gidişatı, mevcut problemler ve çözüm yolları ile gelecek planları hakkında istişarelerde bulunuyor.
Doğrudan karar alma noktasında inisiyatif sahibi olmayan komite, devletin alacağı kararlar ve belirleyeceği iç ve dış politikalara ilişkin aktif rol oynayabiliyor.

ÇKP, özellikle ülkenin uluslararası alanda ün yapmış bilim adamları ve sanatçılarının hiçbir siyasi görüşe bağlı olmaksızın ülke yönetimi ve politikalarında fikir beyan etmesini bu yolla teşvik ediyor; parti ile halk arasındaki diyaloğu ayakta tutmaya çalışıyor.

Komitede ünlüler geçidi

Komitenin 12'inci yıllık toplantılarına üye sıfatı ile katılanlar arasında Hong Konglu sinema yıldızı Jackie Chan, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Mo Yen ve eski NBA yıldızı Yaoming gibi uluslararası kamuoyu tarafından da tanınan ünlü simalar bulunuyor.

Sanat ve spor dünyasından ünlülerin yanısıra Çin Sosyal Bilimler Akademisi, Çin Merkez Bankası ve Çin Uzay Araştırmaları Enstitüsü gibi ülkenin önemli fikir, finans ve bilim kuruluşlarının üst düzey yetkilileri, komite üyeleri arasında yer alıyor.

Bu yılki toplantılarda Hong Kong, Makau ve Tayvan'ın Pekin yönetimi ile ilişkileri, ülkede gündemi giderek meşgul etmeye başlayan hava kirliği, yolsuzluk ve para politikaları gibi meseleler ele alınacak.

Siyasal dönüşüm sürecindeki Çin'de sosyal ve iktisadi kalkınma alanında yapılacak inovasyon ve reformlarda ÇKP yönetimi, Siyasal Danışma Komitesi üyelerinin kendi alanlarında ileri süreceği görüş, öneri ve taleplerini dinleyecek.

12 Mart'a kadar sürecek konferansta komite üyeleri tarafından hazırlanan 26 bin 583 öneri dosyasının görüşülerek ''ülkenin ilgili politikaları, kalkınma planları ile merkezi ve yerel birimlerin çalışma programlarındaki tezahürlerinin görüleceği'' ifade ediliyor.

2 bin 200 üyenin katıldığı 12'inci Halk Siyasi Danışma Konferansı'nda görüşülecek konuların ''istikrarlı ekonomik büyüme, sosyal kalkınma, toplumsal barış ve sosyalist demokrasinin inşası hususunda etkin ve yapıcı yönde katkı sağlayacağı'' savunuluyor.
Çin'in başkenti Pekin'de bulunan Tiananmen meydanındaki Ulusal Halk Salonu'nda yapılan toplantılar süresince üst düzey güvenlik önlemleri uygulanıyor ve bölgeye girişler kontrollü yapılıyor.