İşsizliği önlemek için "iş paylaştırma" yöntemi

Japonya'da birçok şirketin, küresel mali kriz sebebiyle eleman çıkarmamak için "iş paylaştırma" yöntemini benimsediği bildirildi. Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip ülkenin tanınmış bazı firmalarının bu uygulamayı benimsediği belirtiliyor.

20 Şubat 2009 Cuma, 09:32

Japonya'da işsizliğin önüne geçmek için "iş paylaştırma" yöntemi uygulanıyor. Avrupa'nın bazı bölgelerinde de uygulanan yöntem, çalışanları işten çıkarmak yerine, bir işi iki ya da üç çalışana paylaştırma esasına dayanıyor. Bu uygulamayla çalışan daha az çalışıyor, daha az kazanıyor, ama işini kaybetmiyor.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip ülkenin tanınmış bazı firmalarının bu uygulamayı benimsediği belirtiliyor.

Uzmanların, İkinci Dünya Savaşından bu yana en kötü ekonomik durgunluk ortamına doğru ilerlediği görüşünde olduğu Japonya'da, geçen haftalarda binlerce kişinin işine son verilmişti.