Son Haberler

Kapalı pazar yerlerine otopark zorunluluğu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, kapalı pazar yerlerinde ihtiyacı karşılayacak şekilde otopark alanı ile yeterli kapasitede havalandırma sistemi bulundurulması zorunluluğu getirdi.
Yayınlanma tarihi: 13 Temmuz 2013 Cumartesi, 16:35

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, pazar yerleri artık sadece belediyelerce değil, belediyelerin yüzde 50'sinden fazlasına sahip oldukları iştirakleri tarafından da kurulabilecek ve işletilebilecek. Pazar yeri kuracak ve/veya işletecek belediye iştiraklerinin "Anonim Şirket" şeklinde kurulması ve ödenmiş sermayesinin en az 250 bin lira olması gibi bazı şartlara sahip olması gerekecek.

Pazar yerinde bulunması gereken hizmet tesisleri ve özelliklerine ilişkin de değişikliğe gidilen Yönetmeliğe göre, kapalı pazar yerlerinde artık, yerin iş hacmi ile burada faaliyet gösterenlerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde otopark alanı ile yeterli kapasitede havalandırma sistemi de bulunacak.

Semt ve üretici pazarlarındaki satış yerleri tahsis yoluyla işletilecek. Kapalı pazar yerlerindeki satış yerleri ile diğer yerler, belirli süreli sınırlı ayni hak tesisi yöntemi kullanılarak kiralama yoluyla da işletilebilecek Tesis edilen sınırlı ayni hak, tapu kütüğüne tescil edilecek ve süresi 10 yılı geçemeyecek. Satış yerlerinin işletilmesine yönelik işlemler, belediye encümeni kararı ile yapılacak.

Tahsis işleminde, ilgili belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan diğer pazar yerlerinde satış yeri bulunmayanlara, sınırlı ayni hak tesisi işleminde ise ilgili belediye sınırları ve mücavir alanları içinde ikamet edenlere öncelik verilecek.

Lehine sınırlı ayni hak tesis edilen kişiler, satış yerlerini yapılacak sözleşmeler çerçevesinde, ilgili şartları taşıyan üçüncü kişilere kiralayabileceği gibi kendisi de kullanabilecek. Kira sözleşmeleri, mevzuata aykırı hükümler içeremeyecek ve bunların süresi sınırlı ayni hak tesisine esas olan süreyi geçemeyecek.

Pazar yerlerinde tahsis ve sınırlı ayni hak tesisi işlemi

Tahsis ve sınırlı ayni hak tesisi işlemi, pazar yeri yerleşim planının belediye encümenince onaylanmasını müteakip başlatılacak. Sınırlı ayni hak tesisi işlemleri, bu maddede belirtilen duyuru ve ilana ilişkin hükümlere aykırı olmamak üzere belediye encümenince belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak.

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ