Ay'da su var

Ay’daki volkanik cam küreciklerinde çok az miktarda su saptandı. Suyun volkanik etkinliklerle gökcismin içlerine ulaştığı tahmin edilmekte. Ay’ın derinliklerinde ve kutuplarında da su olabilir. Kükürt ve karbon tespit edildi.

06 Ağustos 2008 Çarşamba, 08:23

Aslında 4,5 milyar yıl önce meydana gelen muazzam çarpışma sırasında örneğin hidrojen gibi tüm hafif ve uçucu maddelerin buharlaştığı sanılıyordu. Fakat Amerika’nın Apollo misyonuyla elde edilen örneklerinde araştırmacılar kükürt ve karbon gibi hafif elementler tespit ettiler. Sonuç gelişkin teknolojiler sayesinde elde edilebilmişti.

Bilim insanları şimdi Nano-İkincil İyon Kütle Spektrometresiyle cam küreciklerde az miktarda su buldu. Bu yöntemde içinde yüklü parçacık bulunan örnek çarpıştırılıyor ve bu şekilde açığa çıkan diğer parçacıklar ise son derece hassas detektörlerle saptanabiliyor. Ve böylece en küçük miktardaki elementler bile belirlenebilmekte.

Cam kürecikler en az üç milyar yıl önce oluşurken, magmaya ait suyun yaklaşık olarak yüzde doksan beşi buharlaşmış. Bilim insanlarının bu tahminine ve küreciklerin içindeki su oranına göre kayacın püskürmeden önce 750ppm (milyonda bir birimlik) su içerdiği hesaplanmış. Bu oran jeologların dünyamızın eski magmasında saptamış oldukları su miktarıyla örtüşmekte.

Sonuç, Ay’ın içlerinde, Dünyamızın üst kayaç tabakalarındaki kadar su içerdiğine dayanan tahmine çok yakın, diyor Carnegie Enstitüsü’nden Eric Hauri. Ay’da bulunan su ile ilgili iki hipotez var: Çarpışmadan sonra suyun hepsi buharlaşmamıştı veyahut da su çarpışmadan 100 milyon yıl sonra meteoritlerle Ay’a ulaşmıştır. NASA araştırmacıları bundan sonra Lunar-Reconnaissance Orbiter misyonuyla Ay’ın kutuplarındaki su varlığını araştıracaklar.