Danıştay'dan ‘acil’ durdurma

Efemçukuru'ndaki TÜPRAG Altın Madeni'nin önünün açılması için köylülerin topraklarının Bakanlar Kurulu kararıyla “acil kamulaştırılması” kararı, Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu'ndan döndü. Mahkeme, uygulamada kamu yararı olmadığı gerekçesiyle Danıştay 6. Dairesi'nin kararını iptal etti.

13 Ağustos 2008 Çarşamba, 12:37

Efemçukuru için Bakanlar Kurulu’nun aldığı ‘acil kamulaştırma kararı’ iptal edildi. Acele kamulaştırma uygulamasının iptali istemiyle Danıştaya başvuran köylülere, 6. Daire olumsuz yanıt vermişti. Davacılar bunun üzerine Danıştay İdari Davalar Genel Kuruluna başvurarak 6. Dairenin kararına itiraz ettiler. İtirazı yerinde bulan üst mahkeme, acilen kamulaştırmayla ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun kararında, mülkiyet hakkının sınırlandırılmasının, kamu yararının, özel mülkiyet hakkının korunmasından üstün tutulacağı koşullara bağlı olduğu vurgulandı.

‘Bu yönteme istisnai \tolarak başvurulabilir’

Acele kamulaştırmanın istisnai olarak başvurulabilecek bir yöntem olduğuna vurgu yapılan kararda şu görüşlere yer verildi: Maden Yasası uyarınca yapılacak olan kamulaştırma işlemlerinde acele kamulaştırma yoluna başvurulabilmesi için işletme sahibi özel girişimcinin yararına değil, belli süreli maden işletme çalışmaları konusunda gerçekleşecek olan kamu yararının karşılanması gereksiniminin, taşınmaz malikinin yararından üstün olması ve acelecilik koşulunun kamu düzenine ilişkin olması gerekmektedir.Mahkeme, madene ilişkin işletme ruhsatı ve ÇED olumlu kararının iptali istemiyle açılan davalara da dikkat çekilerek Davaların sonucuna göre işletmenin kamu yararına uygun olup olmadığı belirlenecektir dedi.