Merkez Bankası'ndan daralma tahmini

Merkez Bankası, yılın ilk çeyreğinde büyüme hızındaki daralmanın çift haneli rakamlara ulaşabileceği değerlendirmesinde bulundu. Banka, alınan tüm önlemlere rağmen kısa süre içinde ekonomide canlanma beklenmemesi gerektiğini de kayıt altına aldı.
Yayınlanma tarihi: 29 Nisan 2009 Çarşamba, 12:38

Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özetini açıkladı. İktisadi faaliyetteki keskin daralmanın etkisiyle 2009 yılının ilk çeyreğinde enflasyondaki düşüş eğiliminin belirginleştiği vurgulanan açıklamada, "Petrol ve diğer emtia fiyatlarındaki birikimli gerilemenin de katkısıyla kısa vadede enflasyondaki düşüşün hızlanacağı tahmin edilmektedir" denildi.

Güncel verilerin, mali önlemler dahilinde belirli mal gruplarına yönelik vergi indirimlerinin iç piyasa satışlarında etkili olduğunu gösterdiği kaydedilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

Canlanma kalıcı değil

"Otomobil yurt içi satışları, mevsimsellikten arındırılmış verilerle Mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 82 gibi yüksek bir oranda artarken, 2008 yılı Mayıs ayından bu yana ilk kez yıllık bazda artış göstermiştir. Benzer şekilde, tüketim malı ithalatı ve yurt içine yapılan ev eşyası satışları gibi iç talep göstergeleri de Mart ayında hızlı artışlar göstermiştir. Kurul, tüketim talebinde son dönemde gözlenen kısmi canlanmanın kalıcı bir toparlanmayı yansıtmadığı, daha ziyade alınan mali tedbirlerin oluşturduğu fiyat avantajının ilgili mallara olan tüketim talebini öne çekmesinden kaynaklandığı değerlendirmesinde bulunmuştur."

Yılın ilk çeyreği itibarıyla dış talebin zayıf seyrini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, dış ticaretteki gerilemenin yarattığı cari dengede finansman ihtiyacının azalmasına işaret edildi.

İşsizliğe de vurgu yapılan açıklamada, "Sonuç olarak Kurul, son dönemde açıklanan veriler doğrultusunda, yılın ilk çeyreğinde büyüme hızındaki daralmanın çift haneli rakamlara ulaşabileceği değerlendirmesinde bulundu. Güven endeksleri ve talep beklentilerine ilişkin güncel göstergeler ise yılın ikinci çeyreğinden itibaren sınırlı bir toparlanmanın başlayabileceğine işaret etmektedir" denildi. Hükümet ise 2009 yılının tamamı için küçülme hedefini yüzde 3.6 olarak belirlemişti.

Kısa sürede canlanma olmaz

Politika faizlerindeki hızlı indirimler ve iç piyasayı canlandırmaya yönelik mali önlemlerin yurt içi talebi desteklediği ifade edilen açıklamada, "Bununla birlikte Kurul, küresel ekonominin kalıcı olarak istikrara kavuşmasının zaman alacağını ve buna bağlı olarak yurt içi iktisadi faaliyette kısa vadede belirgin bir canlanma olmayacağını öngörmektedir. Bu doğrultuda, toplam talep koşullarının bir müddet daha enflasyona düşüş yönünde destek vereceği tahmin edilmektedir" denildi.

Faiz indirimi ölçülü olur

Para Politikası Kurulu'nun toplam talep koşullarının enflasyondaki düşüşe yaptığı katkıyı gözeterek 75 baz puanlık indirim yaptığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
"Politika faizlerindeki indirimlerin 2009 yılı sonunda enflasyonun hedefin belirgin olarak altında gerçekleşme olasılığını azalttığı düşünülmektedir. Dolayısıyla, bundan sonraki faiz indiriminin ölçülü olabileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte, finansal koşullardaki ek sıkılığın kısmen devam etmesi ve küresel finans piyasalarındaki sorunların reel ekonomi üzerindeki etkilerinin boyutuna ilişkin belirsizliklerin halen yüksek seviyede seyretmesi, aşağı yönlü risklerin tamamıyla ortadan kalkmadığına işaret etmektedir. Bu çerçevede Kurul, şartlara bağlı olarak para politikasının aşağı yönlü esnekliğini uzunca bir süre korumasının gerekebileceği değerlendirmesinde bulunmuştur."

Hükümete mali gevşeme uyarısı

Bütçedeki bozulmaya işaret edilen açıklamada, "Bütçe dengesini düzeltmek için gerekebilecek dolaylı vergi düzenlemeleri veya yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamaları, kısa vadede enflasyonda oynaklığa neden olabilecek bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, kamu kesiminin artan finansman gereksinimi, para politikası kararlarının ve son dönemde uygulanan mali tedbirlerin iktisadi faaliyet üzerindeki olumlu etkilerini zayıflatma potansiyeli taşımaktadır. Bu bağlamda Kurul üyeleri, kısa vadedeki mali gevşemenin, borç dinamiklerinin sürdürülebilirliğini ve bütçe disiplinini gözeten orta vadeli somut bir mali çerçeve ile desteklenmesinin önemini vurgulamıştır" denildi.

Merkez Bankası'nın, fiyat istikrarını sağlama temel amacı ile çelişmemek kaydıyla, uluslararası piyasalardaki sorunların ekonomi üzerindeki etkilerini sınırlamak için üzerine düşen tedbirleri almaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:

"Küresel krize karşı ekonomimizin direncini koruması için basiretli bir para politikası gereklidir, fakat bu tek başına yeterli değildir. Dolayısıyla, orta vadede mali disiplinin sürdürüleceğine dair taahhütlerin ve yapısal reform sürecinin güçlendirilmesi, gerek beklenti yönetiminin etkinleştirilmesi gerekse para politikası kararlarının olumlu etkilerinin desteklenmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede, Avrupa Birliği'ne uyum ve yakınsama sürecinin devam ettirilmesi ve Katılım Öncesi Ekonomik Program'da yer alan düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusunda atılacak adımlar önemini korumaktadır."

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.