Türk- Sağlık-Sen'den önemli rapor

Türk Sağlık-Sen, toplu görüşmelerde, sağlık çalışanlarının döner sermaye ödemelerinin yükseltilmesini, nöbet ücretlerinin artırılmasını ve ek ödemeden düşük döner sermaye alan sağlık çalışanlarına aradaki farkın her ay maaşla birlikte ödenmesini isteyecek.

21 Ağustos 2008 Perşembe, 08:08

Sağlık-sosyal hizmet çalışanlarının yetkili sendikası Türk Sağlık-Sen, ek ödemelerle ilgili hazırladığı raporu toplu görüşmelerde Devlet bakanı Murat Başesgioğlu’na sunacak. Rapora göre, 2006 yılından itibaren yürürlüğe konulan denge tazminatı ve son olarak Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan ek ödeme zamlarından sağlık çalışanları yararlanamadığı ve çalışanlar son üç yılda toplam 283 YTL zam kaybına uğradı. Raporda, sağlık çalışanlarının tüm memurlardan haftada 5 saat fazla çalıştıkları belirtilerek “Zamma gelince sağlıkçılar en düşük zam oranını aldılar almaktadırlar. Eşit işe eşit ücret prensibi sağlık çalışanlarına ‘çok çalışmaya, az zam’ şeklinde yansımıştır” denildi. Toplu görüşmelerin bugün başlayan ikinci turuna katılacak olan Türk Sağlık-Sen, ek ödemelerle ilgili hazırladığı raporla sağlık çalışanlarının yaşadığı kaybı topu görüşmelerde gündeme getirecek. Başesgioğlu’ne sunulacak rapor ile döner sermayelerle nöbet ücretlerinin acilen artırılması istenecek. Rapora göre, ek ödeme adı altında yapılan zamlardan sağlık personeli faydalanamadı ve Türkiye’de birçok ilde ek ödemeden daha düşük döner sermaye almaları nedeniyle sağlık çalışanları mağdur oldu. Raporda sağlık çalışanlarının son üç yılda toplam 283 YTL zam kaybına uğradığına “Sağlık çalışanlarının maaşlarında son 3 yılda yeterli iyileştirmeler yapılmamıştır. Sağlık çalışanları, 3 yılda 283 YTL ek ödeme zammından mahrum bırakılarak maaşları enflasyona ezdirilmiştir. Tüm memurlardan haftada 5 saat fazla çalışan sağlıkçılar zamma gelince en düşük zam oranını almaktadırlar. Eşit işe eşit ücret prensibi sağlık çalışanlarına ‘çok çalışmaya, az zam’ şeklinde yansımıştır” denildi.
Sağlık çalışanlarının döner sermaye aldığı için ek ödemede kapsam dışında bırakıldıklarının belirtildiği raporda, birçok ilde çalışanların döner sermayelerinin, ek ödemenin altında kaldığına vurgu yapıldı. Raporda şu ifadelere yer verildi: “Sağlık çalışanlarına 283 YTL ödenmesi gereken ek ödemenin altında birçok kurumda döner sermaye alanlar var. Örneğin, Kırklareli’nde 81.45 YTL, Yozgat’ta 62.85 YTL, döner sermaye alan hemşireler vardır. Ebelerde bu miktar 46 YTL, Memur’da 58 YTL ve Hizmetli de 37 YTL kadar düşmektedir. Doktorların ek ödemeden almaları gereken para 331 YTL iken, Ankara’da sağlık ocağında görevli bir tabip 267 YTL, Yozgat’ta 277 YTL, Sakarya’da 122 YTL döner sermaye almaktadır. Tabipler içerisinde 77 YTL döner sermaye alanlar bile vardır. Sağlık çalışanlarının çok fazla döner sermaye aldıkları yönündeki yaygın kanaat doğru değildir” Raporda ayrıca, döner sermaye ile ek ödeme arasındaki farkın yıl sonunda verilmesi nedeniyle çalışanların mağdur oldukları belirtilerek, bu farkın her ay ödenmesi istendi. Öte yandan sağlık çalışanlarının yıllık izin, hastalık izni ve şua izinlerinde döner sermaye alamadıklarına dikkat çekilerek yaşanan bu kayıpların ek ödeme yapılarak telafi edilmesi gerektiğine de vurgu yapıldı.

Sağlık çalışanları diğer mensuplara göre daha fazla iş riski altında

Sağlık çalışanlarının diğer devlet memurlarından daha fazla iş yoğunluğu, iş riski ile görev yaptıklarına işaret edilen raporda “Bazı bulaşıcı hastalıklardan çalışanların hayatını kaybetmesi, hastanelerde her geçen gün şiddet olaylarının yaşanması, günlük 1 saat fazla çalışma gibi nedenler sağlık çalışanlarının diğer memurlardan ayrı tutulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle ek ödemede mağdur edilen çalışanların döner sermaye oranlarında arttırılmalı ve emekliliğe yansıtılmalı, nöbet ücretleri yükseltilmelidir. Döner sermaye ödemelerinde gecikmelerin önüne geçilmelidir.” denildi.
Bugün yapılacak olan toplu görüşmelerde Türk Sağlık-Sen raporu görüşmelerde hükümet adına yer alan Devlet Bakanı Başesgioğlu’na sunacak. Görüşmelerde, sağlık çalışanlarının döner sermaye ödemelerinin yükseltilmesini, nöbet ücretlerinin artırılmasını ve ek ödemeden düşük döner sermaye alan sağlık çalışanlarına aradaki farkın her ay maaşla birlikte ödenmesi istenecek. İzinlerde yaşanan döner sermaye kayıplarının ek ödeme ile telafisini de talep edilecek.