Türkiye, ILO'nun "İhlal" listesinde

Türkiye, 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması ile 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi'nin uygulanması konusundaki ihlaller gerekçesiyle, ILO Aplikasyon Komitesi'nde gündeme gelmesi muhtemel 43 ülke arasına alındı.

25 Mayıs 2009 Pazartesi, 08:49

ILO'nun, 3-19 Haziran 2009 tarihleri arasında yapılacak 98. Uluslararası Çalışma Konferansı'nın gündemi şekillenmeye başladı.

Bu kapsamda, ülkelerin onayladıkları ILO sözleşmelerinin gereğini yapıp yapmadıklarının incelendiği Aplikasyon Komitesi'nde gündeme gelmesi muhtemel ülkeler de belli oldu. Türkiye, ILO'nun 87 sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi ile 98 sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi'nin uygulanması konusundaki ihlaller gerekçesiyle, Aplikasyon Komitesi'nde gündeme gelmesi muhtemel 43 ülke arasına alındı. Türkiye'nin gündeme alınacak 20 civarındaki ülke arasında yer alıp almayacağı konferansın başlamasıyla netleşecek.

87 ve 98 sayılı sözleşmelerin uygulanmasındaki eksiklikler nedeniyle Aplikasyon Komitesi'nde gündemine gelebilecek diğer ülkeler Belarus, Kolombiya, Kostarika, Cibuti, Etiyopya, Guatamala, Myanmar, Pakistan, Panama, Paraguay, Filipinler, Slovakya, Swaziland, Uruguay ve Venezuela'dan oluşuyor.

Aplikasyon Komitesi'nde gündeme gelmesi muhtemel bazı ülkeler ve aykırı uygulamaların söz konusu olduğu sözleşmeler şöyle:

-Afganistan: 111 Sayılı İstihdam ve Meslekte Ayırımcılık Sözleşmesi

-Bolivya: 122 Sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi

-Kanada: 100 Sayılı Eşit Ücret Sözleşmesi

-Çin: 122 Sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi

-Hindistan: 122 Sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi

-Macaristan: 29 Sayılı Cebri veya Mecburi Çalıştırma Sözleşmesi

-İran: 95 Sayılı Ücretlerin Korunması Sözleşmesi ve 111 Sayılı İstihdam ve Meslekte Ayırımcılık Sözleşmesi

-İtalya: 143 Sayılı Göçmen İşçiler Sözleşmesi

-Japonya: 29 Sayılı Zorla Çalıştırma Sözleşmesi

-Kenya: 138 Sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi

-Kuveyt: 111 Sayılı İstihdam ve Meslekte Ayırımcılık Sözleşmesi

-Malezya: 138 Sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi

-Nijerya: 81 Sayılı İş Teftişi Sözleşmesi

-Rusya: 182 Sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi

-Özbekistan: 105 Sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
 

Komitenin çalışması

Aplikasyon Komitesi, gelen şikayetleri değerlendirerek hükümetlerin, imzaladıkları sözleşmelere aykırı davranışta bulunup bulunmadıklarını inceliyor. Komitede işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin görüşlerine başvuruluyor.

Komite, bir yaptırımı bulunmamasına rağmen, söz konusu ülkeleri, yaptıkları ihlallerle uluslararası kamuoyuna duyuruyor. ''Özel paragraf'' ya da ''kara liste'' olarak adlandırılan bu mekanizma, adı geçen ülkeler için ''uluslararası prestij kaybı'' olarak nitelendiriliyor.