"Sınır namussa , namusun ticareti olur mu?"

CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde "Sınır namussa, namusun ticareti olur mu?" diye sordu.

25 Mayıs 2009 Pazartesi, 12:06

CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman, önergesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a "62 milyon dolara mal olan üçüncü uçağınızı almaktan vazgeçerek bu kaynakla sınırdaki mayınların, sınır topraklarımızı yabancı şirketlere vermeden temizlenmesini sağlamayı düşünür müsünüz?" sorusunu yöneltti.

Arıtman Meclis Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde Türkiye ile Suriye sınırındaki mayınların temizlenmesine ilişkin tartışmaları gündeme getirdi.Önergesinde tüm dünyada sınırlarındaki mayınlarını yap-işlet modeliyle 44 yıllığına çokuluslu şirketlere devreden Türkiye dışında bir ülke olup olmadığını soran Arıtman Başbakan Erdoğan'a şu soruları yöneltti:

"Dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olmasıyla övündüğümüz ülkemizin maliyeti 50 milyon dolar civarında tahmin edilen mayın temizleme işini yapamamasını nasıl izah ediyorsunuz? Bölgesinde lider konumunda olan ve NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan ülkemizin sınırdaki mayınlarının kendisinin bertaraf edemez konumda olmasındaki çelişkiyi nasıl açıklarsınız? Basında yer alan bilgilere göre 62 milyon dolara mal olan üçüncü uçağınızı almaktan vazgeçerek bu kaynakla sınırdaki mayınların, sınır topraklarımızı yabancı şirketlere vermeden temizlenmesini sağlamayı düşünür müsünüz? Sınırda vatani görevini yapan evlatlarımıza askeri yetkililerce 'sınır namustur' kavramı öğretilir. Sınır topraklarımızın yabancılara yap-işlet modeliyle devredilmesiyle Mehmetçikten sınırlarımızı canı pahasına korumasını nasıl isteyeceğiz? Sınır namussa, namusun ticareti olur mu?"

 

"Türkiye faşist bir devlet mi?"

Arıtman, Başbakan Erdoğan'a yönelttiği bir başka soru önergesinde ise Başbakan'ın partisinin Düzce il kongresinde yaptığı konuşmadaki "Yıllarca bu ülkede bir şeyler yapıldı. Farklı etnik kimlikte olanlar kovuldu. Acaba kazandık mı? Bu faşizan bir yaklaşımın neticesiydi" şeklindeki sözleriyle ilgili sorular yöneltti. Arıtman Başbakan'a "Türkiye Cumhuriyeti devleti hangi tarihlerde, hangi etnik kimlikteki vatandaşlarını kovmuştur? Bu kovma işlemleri hangi gerekçelerle yapılmıştır? Hangi etnik kimlikten kaç kişi kovulmuştur? Cumhuriyet tarihi boyunca Türk kökenli kaç vatandaşımız ülkemizi terk etmiştir? Ülkemizi terk eden vatandaşlarımız arasında en büyük çoğunluğu etnik kimliği Türk olanların oluşturduğu ileri sürülmektedir.Bu vatandaşlarımız hangi gerekçelerle ülkemizi terk etmişlerdir? Bunların yerleştikleri ülkelere göre sayısal dokümanı nedir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti faşist bir devlet midir?" diye sordu.