Sağlık çalışanlarından eylem

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasına (SES) üye bir grup, döner sermaye alacaklarının gerektiği şekilde ödenmediği gerekçesiyle eylem yaptı.

26 Mayıs 2009 Salı, 08:38

Haseki'de bulunan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsü önünde toplanan bir grup sendika üyesi, İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine doğru yürüyüşe geçti.

Hastane bahçesinde son bulan yürüyüşe katılan sendikalılar adına yapılan basın açıklamasında, ''İÜ Rektörlüğü'nün, öğretim üyeleri dışındaki enstitü çalışanlarının döner sermaye alacaklarının ilgili yasada belirtildiği gibi ödemediği'' iddia edildi.

Mayıs ayı döner sermaye alacaklarının ise henüz hiç yatırılmadığına dikkat çekilen açıklamada, İÜ Rektörlüğüne, ''tüm personelin döner sermaye alacaklarını, öğretim üyelerinde olduğu, hiçbir ayırım yapmadan ödemesi için'' çağrıda bulunuldu.

İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çalışanlarının da destek verdiği açıklamada, sendikanın talepleri karşılanmadığı takdirde, 3 Haziran 2009 tarihinde İÜ'ye bağlı tüm sağlık kurumlarında tam gün iş bırakılarak rektörlüğe yürüyüş düzenleneceği de dile getirdi.
Sağlık çalışanları, açıklamanın ardından işlerine döndü.