Daralmada revizyon geliyor

Katılım Öncesi Ekonomik Program'da yüzde 3.6 oranında daralma olarak revize edilen 2009 GSYH değişim (büyüme) oranının yeniden revize edileceği öğrenildi. DPT'nin hazırladığı, ay sonunda tamamlanacak ve yeni dönem bütçesine temel olacak Orta Vadeli Program'da ekonomik daralmanın yüzde 3.6'nın da üzerinde belirlendiği kaydedildi.

27 Mayıs 2009 Çarşamba, 06:18

2010 yılı bütçesi öncesinde hazırlanan ve Mayıs ayı sonuna kadar tamamlanması beklenen Orta Vadeli Program'ın çalışmalarını sürdüren DPT'nin, hükümetin bir süre önce revize ettiği bazı makro ekonomik göstergelerde değişikliğe gidecek. Özellikle de, Katılım Öncesi Ekonomik Program'da açıklanan yüzde 4'lük büyümenin yüzde 3.6 daralma olarak revize edilmesinin ardından, daralma hedefinin daha da artırıldığı bildirildi.

Hükümet 2009 büyüme hedefini 13 Nisan'da açıklanan Katılım Öncesi Ekonomik Program'da yüzde 3.6 daralma olarak revize etmiş, 2009'da bütçenin de 48 milyar TL açık vermesini öngörmüştü. Katılım Öncesi Ekonomik Program'da 2010 yılı bütçe açığının 39 milyar, 2011'de 40 milyar TL olması öngörülmüştü. Hükümetin yaptığı bu revizyon çerçevesinde IMF'e sunulan tedbir paketinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3.6 daralacağı öngörüsü ile bütçe açığının düşürülmesi için 10 milyar TL'lik bir tasarruf tedbiri sunuldu. IMF ise 2009 yılında daralmanın yüzde 5.1 olacağına dikkat çekerek, bütçe açığının öngörülenin üzerinde çıkmaması için 15 milyar TL'lik tasarruf tedbiri alınmasını istedi.


Başbakan nasıl ikna edilecek sorunu

2009 yılı için yüzde 4 olan büyüme hedefinin yüzde 3.6 daralma olarak revize edilmesi konusunda ekonomi bakanları tarafından güçlükle ikna edilen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yeni bir revizyon konusunda da sıkıntı yaşanabileceği belirtildi. Buna karşın 3.6 küçülme ekonomik birimlerin hiçbiri tarafından gerçekçi bulunmadığından revizyon olmazsa olmaz görülüyor. İlk çeyrek için çift haneli küçülme öngören Merkez Bankası'nın bu yöndeki açıklamasının basına yansıması da Başbakan Erdoğan'ın tepkisini çekmişti.

Mevcut gelişmeler ışığı altında 2009 yılına ilişkin ekonomik öngörülerini yenileyen Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) de, Merkez Bankası gibi yılın ilk çeyreği için çift haneli daralma öngörmüştü. İlk çeyrekteki daralmayı yüzde 13 olarak hesaplayan TÜSİAD, yılın tamamı için ise yüzde 4.1 küçülme öngörüsünde bulundu.