Çokuluslu köy ağası yaratılır

Prof. Tayfun Özkaya, mayınlı arazilerin çokuluslu şirketler tarafından temizlenip kullanılması planının bölgede yeni bir kölelik düzeni yaratacağına dikkat çekerek "Kendi topraklarında çalışacak 15 bin köylü yerine, olsa olsa düşük ücretle çalışacak 3-4 bin kişiye iş bulunmuş olacaktır. Yeni ağa çokuluslu bir şirket olacak" dedi.

29 Mayıs 2009 Cuma, 10:16

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım Politikası ve Yayım Anabilim Başkanı Prof. Tayfun Özkaya, mayın tasarısı hakkında “Bu alanın birçok yerinde organik tarım yapılması mümkün olmayabilir. Mayınlardan kimyasal madde sızabilir” değerlendirmesinde bulundu. Özkaya, organik tarım yapmak üzere tek şirket seçilmesinin olası sonuçlarını da, “İthalat artacaktır. Doğaya düşman bir üretim sistemi olacaktır. 15 bin köylü yerine 3-4 bin düşük ücretli işçinin çalıştığı ortamda yeni ağa çokuluslu bir şirket olacaktır” şeklinde açıkladı. Özkaya, tasarıyı şöyle değerlendirdi:

Organik tarım mümkün olmayabilir:
Komşunuz bol bol tarım ilacı kullanıyorsa siz isteseniz bile organik tarım için sertifika alamazsınız. Alanın genişliği birçok yerde 250 metreye kadar indiği için arazinin kuzeyinde vatandaşlarımız güneyinde Suriyeliler ilaçlı, kimyasal gübreli tarım yapmaktadırlar. Organik tarım yapacağınız alan için ilaç kullanılmayan yeterli tampon şerit bazı yerlerde bulunamayabilecektir.

Mayınlardan kimyasal madde sızabilir:
Mayınlardan toprağa bunca yıl kimyasal maddeler sızıp sızmadığı araştırılmalı.

İthalat artacak: İŞirket işgücü masrafını en aza indirmek isteyecektir. Bu nedenle çoğunlukla tek bir ürünü geniş alanlar halinde ekip, makineleri daha çok kullanmak isteyecektir. Buna monokültür diyoruz. Bu şirket çoğu dışarıdan ithal edilen organik ilaç ve gübreler kullanacaktır. İthalat artacaktır.

Doğaya ve çevreye düşman sistem:
Büyük işletmeler halinde, çoğu zaman tek ürüne ve dışarıdan alınan girdilere dayalı tarıma “endüstriyel organik tarım’ denmektedir. Bunun çevreye dost olmayacağı açıktır. Biyoçeşitlilik azalacaktır.

Çokuluslu köy ağası: Kendi topraklarında çalışacak 15 bin köylü yerine, düşük ücretle çalışacak 3-4 bin kişiye iş bulunmuş olacaktır. Halbuki 15 bin köylü bu alanda mutlaka doğa ile dost tarım yapacaktır. Ürün sayıları çok olacak, yerel girdiler ve bol işgücü kullanacaklardır.