"50 milyon kişiyi yok saymaktır"

Türk Tabipleri Birliği 19 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan sigara yasağını hafifletme girişimlerine, sigara endüstrisinin yaptığı lobi faaliyetleri dahil bazı noktalara dikkat çekti, "İşletme karı azalır kandırmacasıyla halk sağlığını koruyan bir yasaya karşı çıkmak, hastaları, çocukları, sigara içmeyen 50 milyon kişiyi gözden çıkarmak demektir" açıklamasını yaptı.

30 Mayıs 2009 Cumartesi, 09:09

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 19 Temmuz'dan itibaren devreye girecek olan sigara yasağının Cumhuriyet tarihinin en önemli halk sağlığı girişimlerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye tamamen sigarasız 13'üncü ülke olacak" açıklamasını yaptı. TTB yasayı hafifletme girişimlerine, "İşletme karı azalır kandırmacasıyla halk sağlığını koruyan bir yasaya karşı çıkmak, hastaları, çocukları, sigara içmeyen 50 milyon kişiyi gözden çıkarmak demektir" diye tepki gösterdi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, yasanın çıktığı her ülkede son dakikaya kadar sigara endüstrisi kaynaklı "durdurma girişimleri" olduğunu bildirirken, 19 Temmuz yaklaştıkça Türkiye'de de tütün ürünleri içilmesi için ayrı yerlerin makul bir yaklaşım olduğu ifadelerinin dillendirilmeye başladığını kaydetti. TTB bu gelişmeler doğrultusunda bazı anımsatmalar yapmanın gerekli görüldüğünü bildirdi ve beş noktaya dikkat çekti.
 

Yasakların başlaması için hazırlık süresi gerekmez

TTB yasakların başlaması için hazırlık süresi gerekmediğini bildirdi. Sigara yasağına ilişkin 4207 sayılı yasanın 5727 sayılı yasayla kuvvetlendirilerek 19 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girdiğini ve lokanta, kahvehane, kafeterya ve birahanelere 18 ay süre tanındığını belirten TTB, "Bir 18 ay daha süre istemenin mantıklı bir gerekçesi olamaz. Kalan iki ay işletmeleri temizleme ve yasak yazıları asmak için yeterli süredir. Tütün ürünleri kullanılan ve kullanılmayan bölümler yapıp havalandırma taktırma süresi istenmektedir. Kanun böyle bir ayrıma izin vermemektedir. Dolayısıyla böyle bir süreye de ihtiyaç yoktur" dedi. TTB'nin diğer hatırlatmaları şöyle:

 

Yasayı durdurmaya çalışmak işletme çalışanının sağlığını hiçe saymaktır

"Tütün ürünlerinin kullanıldığı işletmelerde çalışanlar kendileri sigara içseler bile 8-10 saat bir çok başka kişinin de dumanını soluyarak çok yüksek sağlık riskine maruz kalmaktadır. Türkiye'deki mevcut işçi sağlığı ve güvenliği yasaları çalışanların toksik gazlara maruz bırakılmasını yasaklamaktadır. İşletme karlılığı öne sürülerek insanları hastalık ve ölüme sürüklemek kabul edilemez ve yasal yaptırım gerektirir."

Havalandırma sistemleri tütün dumanını temizlemez

Dünyada bugün bilimsel olarak geçerli hiçbir teknoloji tütün dumanını salındığı ortamdan temizleyememektedir. Yukarıdaki gerçeğe rağmen tütün dumanı içilen yerlerin ayrılması ve havalandırma takılmasından bahsedilmektedir. Bu havalandırma sistemleri hem işe yaramayacak, hem de işletmelere ek elektrik masrafı getirecektir. Sigara firmalarının işletmelere havalandırma sistemleri taktıracağının beyan edilmesi, kanunu engellemek için yanıltıcı kampanyaların arkasında sigara endüstrisi olduğunu bir kez daha göstermektedir. 2004 yılında imzaladığı Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi gereği havalandırma sistemi koyarak sigara içilen yer ayırmak uygun değildir.

 

Sigara yasağı işletmeleri zarar ettirmez

Bağımsız bilimsel çalışmaların tümü, sigara yasaklarından sonra ödenen vergilerin, istihdamın azalmadığını ve iflasların artmadığını göstermektedir. Başka bir deyişle, kanunlar işletmelerin zarar etmesine neden olmamıştır. Sigara endüstrisinin ikram sektörünü yanlış verilerle korkutması başka ülkelerde de yaşanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde ikram sektörü adına sahte dernek isimleriyle sigara firmalarının gazete ilanları ödediği bile ortaya çıkmıştır.

 

Hastalığın ve ölümün devam etmesinden para kazanmayı istemek ahlak dışıdır

"4207 sayılı kanun sigara içmeyenlerin kapalı alanlarda sağlığını korumak, ülkemizde yaşayan milyonlarca kronik obstriktif akciğer hastası, astımlı, kalp hastası, hamile, yaşlı ve çocukların giremedikleri tütün dumanlı alanları ortadan kaldırarak ayrımcılığa son vermektedir. Kanun, lokanta, bar, kahvehane, birahane gibi işletmelerde çalışanların sağlığını koruyan bir yasadır. Kanun ülkemizde sigara içen 22 milyon kişinin bağımlılığından kurtulması, yılda sigaraya bağlı 100 bin ölümün, 90 bin akciğer kanserinin azalması için, gençlerin sigaraya başlamaması için bir fırsattır. İşletme karı kandırmacasıyla halk sağlığını koruyan bir yasaya karşı çıkmak hastaları, çocukları, sigara içmeyen 50 milyon kişiyi gözden çıkarmak demektir."

TTB, halk sağlığını tehdit eden her girişime karşı duran bir meslek örgütü olarak halkı, sağlığına ve yasasına sahip çıkmaya çağırdı.