TTB'nin talebi kabul edildi

Danıştay, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB), YÖK'ün "Öğretim üyelerinin rotasyona gönderilmesi" kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için yaptığı başvuruyu kabul etti.
Yayınlanma tarihi: 10 Haziran 2009 Çarşamba, 19:57

TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre, Danıştay'ın verdiği karar çerçevesinde rotasyon uygulamasında yürütmeyi durdurdu.

YÖK'ün bu kararıyla; 13 üniversiteye bağlı tıp fakültesinin, 261 anabilim dalı/ bilim dalındaki öğretim üye ihtiyacı 2009-2010 yılı sonuna kadar bu yürütmesi durdurulan karar uyarınca karşılanıyordu.

Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada; yürütmeyi durdurma kararına gerekçe olarak sözkonusu kararın Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından değil de Yürütme Kurulu tarafından alınmış olması gösterildi.

TTB Merkez Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Tıp fakültelerinin olumsuzluklarının düzeltilmesi, tıp eğitiminin öncelenmesi, bilimsel ortamın tesis edilmesi, tıp fakültelerine piyasacı yaklaşımın durdurulması, çalışanların, öğretim üyelerinin Türkiye'deki bütün hekimlerle birlikte özlük haklarının iyileştirilmesi için adım atma zamanının geldiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Hükümet ve özel olarak YÖK ile Sağlık Bakanlığı uyguladıkları Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın bir gereği olarak, nitelikli tıp eğitimini, nitelikli sağlık hizmetini göz ardı etmekte, bütünüyle piyasa için, piyasa koşullarında, piyasacı bir anlayışla ve tüccar mantığıyla politika yapmaktadırlar.

Bu anlayış, rotasyon uygulaması gibi kararlardan 'paracı doktorlar gürültü yapıyor'a ulaşan bir tarzla desteklenmektedir. Bunun güncel adımları ise 'tam gün' ve Kamu Hastane Birlikleri yasa tasarılarında somutlanmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği, dün olduğu gibi bugün de halkın eşit, ücretsiz, nitelikli bir sağlık hizmeti alabilmesi, hekim ve diğer sağlık çalışanlarının güvenceli özlük hakları ortamında çalışması için çaba harcamaktadır. Rotasyon uygulamasının çıkmasından çok kısa bir süre sonra yapılan hukuki girişim ve bugün itibarıyla alınan hukuksal sonuç bunun en somut göstergesidir."

A+ A-

Okumadıklarınız

Bu kategoriye ait, henüz okumadığınız haberler listelenmektedir. Tümünü görüntülemek için tıklayınız.