'Ana sınıfı zorunlu olmalı'

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayla Göksel, ''7 Çok Geç'' kampanyasının etkisiyle 4-6 yaş grubunda ana sınıfına giden çocukların oranının 3 yılda yüzde 16'dan yüzde 28.5'e yükseldiğini bildirdi. Göksel, erken çocukluk eğitiminin önemine dikkat çekmek için 2005 yılında ''7 Çok Geç'' kampanyasını başlattıklarını hatırlattı.

29 Ağustos 2008 Cuma, 08:28

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Eğitim Reformu Girişimi, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı ile işbirliği yaptıklarını anlatan, AÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayla Göksel, ana sınıfının zorunlu olması için 7 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesinin etkin bir toplumsal katılım sağladığını belirtti.

Kampanya kapsamında 2005 yılından bugüne kadar hem tanıtım ve iletişim düzeyinde hem de katılım sağlamak için pek çok faaliyet gerçekleştirdiklerini anımsatan Göksel, ''Erken çocukluk eğitiminde okullaşma oranları, kampanyaya başladığımız 2005 yılında Türkiye'de gelişmiş ülkelere oranla çok daha düşük seviyelerdeydi. Çocukların yalnızca yüzde 16'sı ana sınıfına gidiyordu. Kampanyanın da etkisiyle bu rakam üç yılda artış gösterdi. Günümüzde 4-6 yaş grubundaki çocukların yüzde 28,5'i ana sınıfına gidiyor'' diye konuştu. Göksel, 4-6 yaş arasında yaşanan eğitim eksikliğinin sonradan giderilmesinin zor olduğunu vurgulayarak, bu rakamın da gelişmiş ülkeler düzeyine yükselmeye çalışan bir ülke açısından yeterli olmadığını kaydetti.

Bilişsel ve sosyal gelişimi destekliyor

Türkiye'deki tüm çocukların okul öncesi eğitim hizmetlerinden yararlanabilmesi için ana sınıfının zorunlu olması gerektiğine işaret eden Ayla Göksel, okula başlamadan ana sınıfından alacağı eğitim desteğinin çocuğun hayatında uzun vadeli kalıcı etkiler yarattığını söyledi. Göksel, ''Okul öncesi dönemde alınan eğitim, çocuğun bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimine olumlu katkılarda bulunuyor'' dedi.
Bu alanda yapılan araştırmaların, okul öncesi dönemde eğitim desteği almış çocukların, ''Okulda daha başarılı olduklarını, eğitim hayatı içinde daha uzun süre yer aldıklarını, çevreleriyle daha uyumlu olduklarını ve ileriki yaşamlarında daha yüksek statülü işlerde çalıştıklarını gösterdiğini'' belirten Göksel, bu çerçevede eğitim politikalarında bir değişikliğin yolunun açılmasının ve ana sınıfının tam olarak yaygınlaşmanın sağlanabilmesi için okul öncesi eğitimin en az bir yıl zorunlu hale gelmesinin gerektiğine işaret etti. Göksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bizim bu konudaki beklentimiz, çocuğun 0-6 yaş arasındaki gelişim döneminde onu destekleyen, yaşamında uzun süren etkileri bulunan ve okul başarısını doğrudan etkileyen erken çocukluk eğitiminin ülkemizde yaygınlaştırılması ve ailelerin bu konuda desteklenmesidir. Bu nedenle, Türkiye'de gelişmiş ülkelerdekinden çok daha düşük düzeylerde seyreden okul öncesi eğitimin tüm çocuklara ulaşabilmesi için gerekli yatırımların yapılmasını bekliyoruz.''
Ana sınıfının zorunlu hale getirilmesi için yasa çıkartılmasını talep ettiklerini kaydeden Göksel, ayrıca aileleri de içine alan alternatif modellerin devreye sokulmasını istediklerini belirtti.