DTP'den araştırma önergesi

DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan dışa bağımlı hale gelen enerji politikalarının araştırılması için araştırma önergesi verdi. Kaplan "Kuzey Irak Kürt yönetimi ile iyi ilişkiler, yapılacak petrol aramaları, Kerkük'te barışçıl ve tarafsız bir politika Kürt sorunun barışçıl demokratik çözümü, enerji sorununu da çözmeye katkı sunacaktır" dedi.

01 Eylül 2008 Pazartesi, 11:30

DTP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Meclis Başkanlığı’na sunduğu enerji politikalarının araştırılması, enerji ve güvenlik konularında gerekli çalışmaların yapılmasıyla ilgili araştırma önergesi hakkında bilgi verdi.

Enerjinin kaliteli, ucuz, yeterli ve çevreyle uyumlu bir şekilde temininin, tüm dünyanın gündeminde olan bir konu olduğunu belirten Kaplan, Türkiye’de ise sürdürülebilir kalkınma ve enerji konusunda uzun soluklu bir politika oluşturulamadığını söyledi.

Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin yaklaşık dörtte birini kendi öz kaynaklarından kalan kısmını da ithalat yoluyla karşıladığını hatırlatan Kaplan, “Enerji açığı ve dışa bağımlılık 50 milyar doları aşmış bulunmaktadır. Ülkemiz çok çeşitli birincil enerji kaynaklarına sahip bir ülkedir. Ülkemizde taşkömürü, linyit, bor, ham petrol, doğalgaz, uranyum ve toryum gibi fosil kaynak rezervleri ile hidroelektrik, jeotermal, güneş, rüzgar, dalga enerjisi gibi tükenmez kaynak potansiyelleri bulunmaktadır” dedi.

AKP hükümetlerinin ithal enerji üzerinde durarak ve enerjisinin büyük çoğunluğunu İran, Bakü-Ceyhan veya Kerkük’ten petrol boru hatlarıyla alarak, Türkiye’yi risk altına soktuğunu kaydeden Kaplan, şunları söyledi:
“Birgün bu vanaların kapanabileceğinin hesabı yapılmamıştır. Hükümet bir yandan ithal enerji ile dışa bağımlılığı geliştirirken, diğer yandan ‘yenilenebilir enerji kaynakları’ yerine geçiş coğrafyası politikası uyguluyor. Öte yandan enerji açığını kapatmak için de nükleer enerji santrallerine başvuruluyor. Halbuki nükleer enerji santrallerinin Türkiye’deki enerji üretiminde yüzde 2’yi geçmiyor. Çevrecilerin duyarlılığı karşısında Başbakan ‘ben çevrecilerin daniskasıyım’ dese de, Sinop, Mersin, Fırtına Vadisi, Şırnak ve Allione’da bir çok yerde nükleer ve kömüre dayalı santralar yaşam hakkını ve çevreyi tehdit ediyor.

Yapılacak Ilısu barajı ile tarihi Hasankeyf, Cizre barajıyla da Alo Dino kalesi, Fındık harabeleri, Fekayi Tayran Camisi, Asur kaleleri gibi tarihi yerlerin sular altında kalacağına işaret eden Hasip Kaplan, “İran’ın zaman zaman vanaları kapatmasıyla karşılaşılan durum, Ortadoğu’da süren savaş ve Kafkaslarda patlak veren gerilimler, her an boru hatlarının kapatılma riski olduğunu gösteriyor. Enerjinin ülke güvenliğiyle bağlantısı dikkate alındığı zaman, önümüzdeki yıllarda kültürel değerlerimizi ve çevreyi de koruyan enerji kaynaklarına yönelme konusunda yeni politikaların geliştirilmesi kaçınılmazdır. Kuzey Irak Kürt yönetimi ile iyi ilişkiler, yapılacak petrol aramaları, Kerkük’te barışçıl ve tarafsız bir politika Kürt sorunun barışçıl demokratik çözümü, enerji sorununu da çözmeye katkı sunacaktır.” dedi.