Doğum, gün kazandıracak

Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt, 1 Ekim’de yürürlüğe girecek sosyal güvenlik düzenlemesinde doğum borçlanmasına açıklık getirdi. Açıklamaya göre doğum borçlanması “kadına erken emeklilik hakkı” getirmese de sigortalı için olumlu olacak. Kadın sigortalılar, izin sürelerini borçlanarak prim gün sayısını arttırabilecek.

05 Eylül 2008 Cuma, 14:41

Ekim ayı başında yürürlüğe girecek 5510 Sayılı yasadaki SSKli kadın sigortalılarına getirilen doğum borçlanması yanlış yorumlandı. Yasadaki düzenlemeye açıklık getiren Sosyal Güvenlik Uzmanı Resul Kurt, basında yer alan doğum başına 2 yıl erken emeklilik hakkı yönündeki haberlerin doğruyu yansıtmadığını bildirdi. Kurtun verdiği bilgiye göre düzenlemenin getirdikleri şöyle özetlenebilir:

* Doğum borçlanması hakkından tüm eski doğum yapanlar yararlanamaz. Bu yönde bir düzenleme yok.

* Uygulama tebliğine göre, SSKli kadınlar 2 doğumla sınırlı olmak üzere aylıksız izinde geçen bir yıllık süreyi borçlanabilecekler. Bunun koşulları da; doğum tarihinden sonra 2 yıllık süreyi geçmemesi ve bu izin süresinde bir işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması olarak sıralanıyor.

Kim, ne kadar ödeyerek yararlanabilecek?

4 Bu konuyla ilgili olarak tebliğ taslağında 4/a 4/b ve 4/c sigortalıları için daha önce tabi oldukları kanunlarda olmadığı halde 5510 Sayılı Kanunun 41. maddesinin a bendinde düzenleme özetle şöyle: Ücretsiz doğum ya da izin süreleriyle SSKli kadının talep etmesi durumunda, hesaplanacak primlerini borcun tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri şartıyla borçlanma süreleri sigortalılktan sayılacak.

* Buna göre 2006dan önce doğum yapanların bu süreleri borçlanma imkânları söz konusu olamayacak.

* Doğum borçlanması sadece prim gün sayısını arttırıyor, emeklilik için ise 3 koşul aranıyor. Bunlar; sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş koşullarını yerine getirmek. Tümünün gerçekleşmesi durumunda ancak emekli olunabiliyor.

* 2006’dan sonra 2 çocuğu nedeniyle 4 yıl borçlanan SSKli kadının, doğumdan dolayı prim gün sayısı (4 x 360) 1.440 gün artmış olacak. Ama yaş ve sigortalılık sürelerinin gerçekleşmemesi halinde sadece prim gün sayısı artacak, erken emeklilik ise mümkün olmayacak.

* Borçlanma hakkından yararlanacak her ay için 205 YTL olmak üzere 48 ay içinde 9.800 YTL borçlanma parası ödemesi gerekiyor.

Memurlar borçlanabilir mi?

* Doğum yapan memurlara istekleri halinde 657 Sayılı Kanunun 104. maddesinin (a) bendinde belirtilen sürelerin (doğum sonrası rapor islakı) bitiminden itibaren 12 aylık ücretsiz izin zaten yıllardır veriliyor. Yasada bununla ilgili bir değişiklik yok, dolayısıyla memurlar 12 aya kadar olan izni borçlanmaya devam edebilecekler.