Roma Hamamı kazıları

Roma İmparatoru Caracalla döneminde inşa edilen ve dünyanın ikinci büyük hamam kompleksi Roma Hamamı'nda 2008 yılı kazı çalışmalarına başlandı. Kazılarda geçen yıl eksik kalan mimari unsurlar açığa çıkarılacak ve Kutsal Yol'da bulunan sütunların restorasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

08 Eylül 2008 Pazartesi, 07:59

Ay başında Roma Hamamı Açıkhava Müzesi Ören Yerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle başlanan kazı çalışmaları bu yıl da devam ediyor.

Bu seneki çalışmalarda, geçen yıl eksik kalan mimari unsurlar açığa çıkarılacak ve dükkanlardan biri ile Kutsal Yol'da bulunan sütunların restorasyon çalışmalarına başlanacak. Ayrıca hamam kompleksinin soğuk bölüm (frigidarium) ve soyunma yerleri (apoditerium) bölümlerinde 10x10 metre ebatlarındaki alanın taban döşemesinin restorasyon ve tamamlama çalışmaları gerçekleştirilecek. Hamamın havuz bölümünde (piscina) de orijinal mozaik taban döşemesi incelenerek en azından bir bölümü ayağa kaldırılmaya çalışılacak.

Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin 1997 yılında gerçekleştirdiği kazılar sonucunda bulunan ve daha sonra Kurul kararı ile Roma Hamamı'na taşınarak burada sergilenen, Roma Dönemi'ne tarihlenen Balgat Mezarı ile Roma Hamamı Açıkhava Müzesi Örenyerinde sergilenen bir lahite ait kapağın restorasyonu 2008 yılı programı içinde yer alıyor.
Roma Hamamı Örenyerinde bulunan yazıtlı taşlar ile kabartmalı mimari parçaların önemli olanları için açıklama yazısı hazırlanarak örenyerini gezen ziyaretçiler bilgilendirilecek.
Ayrıca, Roma Hamamı Örenyerinde bulunan tüm arkeolojik eserlerin altlarına toprağa temasını engellemek için andezit kaide konularak iklim şartlarından daha az etkilenmeleri sağlanacak.