Türkiye, mali kalkınmada 39. sırada

Türkiye, ilk kez hazırlanan Küresel Mali Kalkınma Endeksinde 52 ülke arasında 39. sırada yer aldı. Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'nin, 2000-2001 mali krizlerinden olumsuz etkilendiği, ancak daha sonra yaptığı düzenlemelerle mali sistemi daha istikrarlı ve güçlü hale getirdiği vurgulandı.

09 Eylül 2008 Salı, 08:50

Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'nin mukayeseli olarak en iyi olduğu alan "İş Ortamı" olurken, iş ortamını geliştirici önlemlerin etkili olduğu ifade edildi.  Hazırlanan rapora göre, Türkiye'nin mukayeseli olarak en iyi olduğu alan "İş Ortamı" olurken, iş ortamını geliştirici önlemlerin etkili olduğu ifade edildi.

Raporda yer alan ve mali sektörleri itibarıyla incelenmeye değer bulunarak listeye alınan 52 ülke arasında, ABD birinci, İngiltere ikinci ve Almanya üçüncü sırada yer alıyor. Listenin sonunda ise; son sırada Venezuella bulunuyor.

Listede 39. sırada yer alan Türkiye, Mali Kalkınma Endeksinde, Brezilya, Polonya, Slovak Cumhuriyeti, Meksika ve Arjantin gibi ülkeleri geride bıraktı.

Mali Kalkınma Endeksinde, toplamda 39. sırada bulunan Türkiye, "Kurumsal Ortam" kategorisinde 44. sırada, en iyi durumda olduğu "İş Ortamı" kategorisinde 32. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin en kötü olduğu alan ise "Mali İstikrar" olarak belirtiidi. "Mali İstikrar" kategorisinde Türkiye 52. sırada bulunuyor.

Türkiye, "Kur Krizi Riski" alanında 43. sırada, "Borç Krizi Riski" kategorisinde 46. sırada yer alıyor. Özellikle, 2000 ve 2001 yıllarındaki mali krizin Türkiye'nin konumunu olumsuz etkilediği ifade ediliyor. Rapora göre, 2000-2003 yılları arasında Türkiye, mali sektör kurtarma operasyonlarına milli gelirinin yaklaşık üçte birini harcadı.

Listedeki bir çok ülkenin banka kurtarma operasyonlarına yaptığı harcamalar 2000'li yıllar ve ağrılıklı olarak da 1990'lı yıllara denk gelirken, yalnızca Türkiye'nin 2000'li yıllarda bu harcamaları gerçekleştirmek zorunda kaldığı belirtiliyor.