Kritik RTÜK toplantısı yapılamadı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun bugün yapılacak olan ve RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın durumunun da gündeme alınması beklenen kurul toplantısı, toplantı yeter sayısının bulunamaması nedeniyle 19 Eylül'e ertelendi. Ertelenen toplantıya CHP'li üyeler tam kadro katılırken AKP'li üyeler katılmadı.

09 Eylül 2008 Salı, 13:13

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun yapılacak olan kurul toplantısı, toplantı yeter sayısının bulunamaması sonucu 19 Eylül’e ertelendi. Radyo ve Televizyon Üst Kurul Toplantısı 4 yıldır ilk kez toplantı yeter sayısı sağlanamadığı için yapılamadı.

RTÜK’ün CHP’li üyeleri toplantıda, RTÜK Başkanı Zahit Akman’ın durumunun, bazı şirket ortaklıkları ve yöneticiliklerinden geç istifası ve bu görevlerinin RTÜK’teki göreviyle çakışması nedeniyle RTÜK Yasası’nın bazı maddelerine göre karara bağlama talebinde bulunacaklardı. Ancak toplantı yeter sayısı olan 5 kişi toplantıda yer almadığı için kritik kurul toplantısı gerçekleştirilemedi. Bugün yapılacak olan Kurul toplantısında sadece CHP’li üyeler Mehmet Dadak, Şaban Sevinç ve Hülya Alp ile RTÜK Başkanı Zahid Akman hazır bulundu. Diğer AKP’li üyeler Paşa Yaşar ile Abdullah Darendeli görev nedeniyle yurt dışında bulundukları için toplantıya katılamazken, İlhan Yerlikaya, Davut Dursun ve Taha Yücel ise mazeret bildirerek toplantıya katılmadılar.

Dadak: Akman görevinden çekilmiş olabilir

RTÜK’ün CHP’li üyesi Mehmet Dadak, bazı şirketlerdeki ortaklığından ve yöneticiliklerinden geç istifası nedeniyle RTÜK Yasası’nın bazı maddelerine göre, Zahid Akman’ın RTÜK’teki görevlerinden çekilmiş olacağını belirtti. Dadak, yeter sayının sağlanamaması nedeniyle yapılamayan kurul toplantısında ise bu konuyu gündeme getirmek istediklerini ifade ederek, “3984 sayılı RTÜK yasası’nın 9. maddesinde 'Üst Kurul Üyeleri, üyelikleri süresince resmi veya özel başkaca hiçbir görev alamaz. Özel veya kamu yayın kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren konularda doğrudan veya dolaylı taraf olamaz. Ve bu konularda hiçbir menfaat sağlayamaz' hükmü yer alıyor” dedi. Dadak, yine RTÜK yasası’na göre, buna aykırı davrananların ise görevlerinden çekilmiş sayılacağını belirtti.

Akman'ı zora sokan ortaklık ve yöneticilikler

13 Temmuz 2005’te Meclis tarafından RTÜK üyeliğine seçilen Zahid Akman’ın görevini tartışma konusu yapan, Deniz Feneri ile ilişkili olarak kurulan şirketlerde bulunduğu iddia edilen ortaklık payları ve yöneticilik tarihleri ise şöyle: "Europan Food&Marketing GMBH" adıyla kurulan şirket, 2 Haziran 2003’te "Weiss Handels-und Investment GmbH" olarak adlandırılıyor. Zahid Akman, 16 Nisan 2003 ile 30 Eylül 2005 tarihleri arasında şirketin Genel Müdürlüğü görevini yürütüyor ve 8 Aralık 2005 tarihine kadar ise hissesi bulunuyor. RTÜK üyeliği görevi ile çakışan süre 2 ay 17 gün olarak belirleniyor. Bir diğer şirket olan "Euro 7 Fernseh&Marketing GmbH" isimli şirkette ise Akman yine 8 Aralık 2005 tarihine kadar şirketin hem hissedarı hem de 30 Eylül 2005’e kadar da genel müdürü sıfatıyla yer alıyor. Yine RTÜK’teki göreviyle çakışan süre 2 ay 17 gün olarak belirleniyor. Diğer bir şirket olan "Atlas Media Marketing GmbH" şirketinde ise Akman 4 Ekim 2005’e kadar genel müdürlük görevini sürdürüyor. Diğer şirket, Europan Consuting& Marketing GmbH’de ise Akman, 24 Ağustos 2006’ya kadar genel müdür olarak yer alıyor. RTÜK’teki göreviyle çakışan süre ise 1 yıl 1 ay 11 gün olarak belirleniyor."