DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı 5 milyon 952 bin

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi'nin (DİSK-AR), Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan Haziran 2018 dönemi İşgücü İstatistikleri ile İŞKUR tarafından açıklanan Ağustos 2018 dönemi verilerin karşılıklı değerlendirmesi ile "gerçek işsiz sayısının 5 milyon 952 bin kişi olduğuna" dikkat çekti.

Yayınlanma: 17.09.2018 - 16:54
Abone Ol google-news

DİSK-AR tarafından yapılan açıklamada, “Mayıs 2018 döneminde yüzde 9.7 olan dar tanımlı standart işsizlik 0.5 puan artarak yüzde 10.2 oldu. Dar tanımlı işsizlik bir önceki yılın aynı döneminde de yüzde 10.2 olmasına rağmen, işsiz sayısı bir önceki yıla göre 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bine ulaştı.” denildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Geniş tanımlı işsiz sayısı 5 milyon 950 bini aştı, geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 17.1 olarak hesaplandı.

“Standart işsizlik oranı 0.5 puan artarak yüzde 10.2, mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik 0.3 puan artarak 10.9 oldu.

“Mevsim etkilerinden arındırılmış standart işsiz sayısı 64 bin kişi artarak 3 milyon 315 bine yükseldi.
“Mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik yüzde 12.8 olarak gerçekleşirken, mevsim etkilerinden arındırılmış genç işsizliği yüzde 19’a yükseldi.

“Ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olanların oranı yüzde 24.3 olarak açıklandı.

“Kadın işsizliği yüzde 13.2, genç kadın işsizlik oranı ise yüzde 24.6 olarak gerçekleşti.
“Yüksek öğrenim işsizliği 12.7 olarak hesaplandı.
 


DİSK-AR İşsizliğin azaltılması ve istihdamda kalıcı ve güvenceli artış sağlanması için şu önerilerde bulundu:

- İş başında eğitim adı altında çırak, stajyer, kursiyerlerin ve bursiyerlerin ucuz işgücü deposu olarak kullanılması uygulamasına son verilmelidir.

 - “Herkesin çalışması için, herkesin daha az çalışması” ilkesi doğrultusunda haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 37.5 saate, fazla mesailer için uygulanan yıllık 270 saat sınırı, 90 saate düşürülmelidir.

- Uluslararası çalışma normları doğrultusunda herkese en az bir ay ücretli yıllık izin hakkı tanınmalıdır.
- İstihdam artışlarında kamunun payı dikkate değerdir. Kamu istihdamının artırılması, kamuda eğreti ve güvencesiz çalışma biçimleri yerine, kadrolu ve güvenceli istihdam artışının sağlanması yaşamsal önemdedir. Kamu girişimciliği ve hizmetleri istihdam yaratacak şekilde yeniden ele alınmalı ve kamuda personel açığı derhal kapatılmalıdır.

- Güvencesiz çalışma biçimlerine son verilmeli, tüm taşeron işçilere kadro verilmelidir. Kamu taşeron işçileri kamu işçisi olarak kadroya alınmalıdır.

- Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun “insana yaraşır iş” yaklaşımı temelinde herkese güvenceli ve nitelikli işler sağlanmalıdır.

- Sendikal hak ve özgürlüklerin kullanımı güvence altına alınmalı, sendikal barajlar kaldırılmalı, herkesin sendika hakkını özgürce kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

- Toplum yararına çalışma programları kapsamında çalıştırılanlar daimî işçi statüsüne geçirilmelidir.
- İşsizlik Sigortası Fonunun amaç dışı kullanımına son verilmelidir

- Kadın istihdamının artırılması ve işsizliğinin azaltılması için işgücü piyasalarındaki cinsiyetçi uygulamalara son verilmeli, ev içi bakım hizmetleri devletin gereken nitelikli, yaygın ve ücretsiz bakım hizmetlerini sağlaması ile kadının üzerinden alınmalıdır. 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon