Ateistleri terörist ilan ettiler

Suudi Arabistan’da yeni kabul edilen terörizm yasasıyla ateistler ve siyasi muhalifler devlet düşmanı olarak ilan edildi.
Yayınlanma tarihi: 1 Nisan 2014 Salı, 17:53
Yeni yasanın "terörizm" tanımını çok fazla genişlettiği, devletin itibarını aşağılama, kamu düzenini bozma veya toplumun güvenliğini istikrarsızlaştırma dahil çok sayıda eylemin yasaklandığı ifade edildi. Muhalifler bu yasanın ifade ve düşünce özgürlüğüne büyük bir tehdit olduğunu söyledi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü Ortadoğu ve Afrika sorumlusu Joe Strok "Suudi makamları kendi politikalarına yönelik eleştiriyi kesinlikle hoş görmüyor ama bu son kanunlar ve düzenlemeler herhangi bir eleştirel ifadeyi ve bağımsız derneği terör suçu kapsamına sokuyor" dedi.
Yeni yasada ateist düşüncenin herhangi bir şekli veya ülkenin temelini oluştuuran İslam inancının aslını sorgulayan kimseler terör suçundan yargılanacak. Bunun yanında ülke hükümdarlarına sadakat göstermeyenler de bu kapsamda yargılanacak.
Suudi Arabistan'da kabul edilen bu yasa ülkede bağımsız aktivistler, barışçıl muhaliflere yönelik gözdağı, soruştırma,tutuklama, dava açma ve cezalandırılma eylemlerinin yaygınlaşması sırasında geldi.
Çok sayıda muhalif ve insan hakları savunucusu tutuklandı, nifak tohumu ekmek, devlete karşı halkı kışkırtmakla suçlandı.
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suudi Arabistan'ın taraf olduğu Arap İnsan Hakları Şartı'nın 32. maddesi herhengi birine haber vermeksizin düşünce ve ifade özgürlüğü garanti altına aldığını belirtti. 28. maddesi ise barışçıl toplantı yapmayı ve dernek kurmayı garanti altına alıyor.
Stork "Bu düzenlemeler Kral Abdullah'ın barışçıl muhalefete veya bağımsız örgüğtlenmeye kapı açacağı umutlarını suya düşürdü" dedi.
A+ A-