Milli Eğitim Bakanlığı’ndan imam hatip güzellemesi

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Yılmaz, milyarlar harcanan imam hatiplerin mendil içindeki paralarla kurulduğunu söyledi.

11 Haziran 2019 Salı, 23:41

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, imam hatiplerin devlet okulu olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin laik bir devlet olduğunu unuttu. Yılmaz’ın yönettiği genel müdürlüğün ve bağlı imam hatiplerin faaliyetlerinin yer aldığı 2019 Ocak-Mart almanağında skandal ifadeler yer aldı. Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu’ndaki laiklik hükümlerini hiçe sayan Yılmaz, imam hatipleri din ve “dünya” işlerini bütünleştiren okullar olarak tarif etti.

Yılmaz, sunuş yazısında güncel siyasette önce çıkan “beka” kavramı ile imam hatipleri de birleştirerek “İnsanımıza ve yetişmekte olan nesillere, doğru bir din bilgisinin, kültürünün ve eğitiminin verilmesi fert ve toplumun ihtiyacının karşılanması, milletimizin huzuru ve bekası için çok önem arz etmektedir” dedi.

Kanuna göre din hizmetlerini yerine getirecek görevlileri yetiştirme amacını taşıyan imam hatip okullarının amacını Yılmaz “Din eğitiminin gayesi; din ve dünya ayrımı olmaksızın hayatı bir bütün halinde gören anlayışla insanı eğitmek” olarak açıkladı. Yılmaz, hükümetin dindar nesil projesinin kalesi olarak gördüğü imam hatipler için “Allah’a kulluk bilinciyle kendisine, ailesine, çevresine ve tüm insanlığa faydalı kâmil insanlar yetiştirmektir. Nitelikli bir din eğitimi ile güzel ahlaklı fertlerden müteşekkil toplumlar oluşturulacak; adaletin tesis edildiği, hak ve hukuka riayet edilen, yaşanabilir bir devlet ve dünya kurmak, fertlerin ve toplumların dünya ve ahiret saadetini temin etmek mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, her yıl MEB bütçesinden aslan payının aktarıldığı ve son 17 yılda milyarlarca lira aktarılan imam hatiplerin kuruluşuna ilişkin ise “İmam hatip okulları, halkımızın devletinden talep ettiği din eğitiminin samimi ve masum bir tezahürüdür. İmam hatip okulları, halk-devlet kaynaşmasını ve bütünleşmesini sağlayan resmi kurumlardır. Halkımız zor şartlar altında kazandığı rızkından, ailesinin ve çocuklarının nasibinden kısıtlayarak bu okullara yardım etmiş. Mendillerde toplanan paralarla, gece gündüz demeden gösterilen fedakâr gayretlerle imam hatip okulları inşa edilmiş ve devlete teslim edilmiştir” dedi. Yılmaz, imam hatiplerin artık markalaştığını da savundu.