Kapat
A+ A-

Güvencesiz işsiz, şimdilik

Türkiye’de her 10 kadından üçü çalışıyor. Kadınların yüzde 22’si geçen yıl 1400 TL’den az ücret aldı.
Yayınlanma tarihi: 7 Mart 2018 Çarşamba, 23:34

[Haber görseli]

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan ‘Türkiye’de Kadın İşçi Gerçeği’ raporuna göre, kadınların çalışma hayatındaki en önemli üç sorunu ‘düşük ücret, işsizlik ve sigortasız çalıştırılma’ olarak belirlendi. Rapora göre Türkiye’de kadınlar, sigortasız ve sendikasız çalıştırılıyor, her türlü ayrımcılığa maruz kalıyor. Türkiye’de her 10 kadından ancak 3’ü çalışıyor. Kadın işçilerin yüzde 63.9’unun çalışma hayatında düşük ücret aldığı için memnuniyetsiz olduğunu ifade ettiği raporda, kadınların çalışma hayatından memnun olmama gerekçesinin başında düşük ücret geldiği belirtildi. Kadın işçilerin çalışma hayatından memnun olmamasının ikinci nedeni çalışma saatlerinin uzun olması.

[Haber görseli]

Asgari bile değil

Türkiye genelinde 580’i kadın 2 bin işçiyle yapılan yüz yüze görüşme sonrası hazırlanan raporda, kadın işçilerin aylık gelirinin asgarinin ücret seviyelerinde olduğu ortaya kondu. Buna göre kadınların yüzde 48.6’sı 1400-2000 TL arasında ücret alıyor. Cinsiyete göre ücret seviyelerine bakıldığında durumun daha vahim olduğunun ifade edildiği raporda, “2017 için uygulanan 1400 TL asgari ücretten az ücret aldıklarını belirten kadınların oranı erkeklerden [Haber görseli]yüksektir. Kadınların yüzde 21.9’u 1400 TL’den az ücret aldıklarını belirtmektedir. Aynı ücret seviyesinde ücret alan erkeklerin oranı ise yüzde 13.3’tür. Asgari ücretten az bir ücretle geçinen kadınların oranı erkeklerden fazladır. Buna karşılık asgari ücret ile 2000 TL ve yukarı ücret aldığını belirten kadınların oranı erkeklerden daha düşüktür” ifadelerine yer verildi.

Raporda dikkat çeken diğer noktalar ise şöyle:

-Kadınların yüzde 25’i güvencesiz işlerde çalışıyor: Kadınların yüzde 23.8’i taşeron çalışma, özel istihdam büroları aracılığıyla çalışma ve ücretli düzensiz istihdam biçimlerinde yer alıyor. Genel ortalamada bu oran yüzde 20.4 iken erkeklerde yüzde 18.9. Kadınlar erkeklerden daha yaygın bir biçimde güvencesiz çalışıyor.

Yüzde 92’si sendikasız: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre genel sendikalaşma oranı yüzde 12, kadınların sendikalaşma oranı yüzde 8, erkeklerin ise 14’tür. Diğer bir ifade ile kadınların en az yüzde 92’si sendikasızdır.

Cumhuriyet İMECESİ