İztuzu'nda direnenlerin zaferi

İztuzu Kumsalı’nın özel şirkete kiralanması işlemini hukuka aykırı bulundu.

Yayınlanma: 22.01.2015 - 17:34
Abone Ol google-news

Muğla 2. İdare Mahkemesi, İztuzu Kumsalı’nı özel şirkete peşkeş çeken Muğla Valiliği bünyesindeki MUÇEV’in protokol imzalama yetkisi bulunmadığı vurgulayarak, kiralama işleminin yürütmesini durdurdu.

Mahkemenin kararında; “ MUÇEV'in İztuzu'nun doğrudan doğruya kiralama, kullanma izni, işletme hakkı verilebilecek kurum, kuruluş ve kişiler arasındaü yer almadığı için ihalesiz olarak doğrudan doğruya işletme protokolü imzalanamayacağı ve bu protokolün başbakanlık genelgesine uygun bulunmasına ilişkin başbakanlık işlemininde hukuka ve mevzuata uygun olmadığı” belirtildi.

Mahkemenin oy çokluğuyla aldığı kararın beş sayfalık gerekçesinde şu görüşlere yer verildi: “Davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca MUÇEV Turizm ve Ticaret Ltd. Şti. Arasında imzalanan protokolün Tabiat varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmenlik'in 42. maddesine dayanılarak doğrudan doğruya kiralanması, kullanılma izni, işletme hakkı verilebilecek kurum, kuruluş ve kişiler arasında yer almadığı için bu madde hükümlerine göre ihalesiz olarak doğrudan doğruya işletme protokolü imzalanamayacağı ve bu bu protokolün yapılması için Başbakanlık'ın 2012/15 sayılı genelge hükümlerine onay verilemeyeceği açıktır” denildi.

Gerekçeli kararda “ hukuka aykırılığı ortaya konulan işlemlerin uygulanması halinde söz konusu alanın anılan şirkete teslim edilmesi ve protokolde verilen izin doğrultusunda anılan şirkete tarafından başka şirketlere kiralama yapabileceği de dikkate alındığında, yürütmenin durdurulması kararı için gerekli olan “ telafisi güç veya imkansız zararların oluşma şartı” da bulunmaktadır” görüşüne yer verildi.

İztuzu'nun aralarında AKP Ortaca Belediye Meclis Adayı Ramazan Oruc'unda ortağı olduğu yabancı ortaklı DALÇEV şirketine ihalesiz peşkeş çekilmesine karşı dava açan Ortaca Belediyesi Avukatı Berna Babaoğlu Ulutaş” İztuzu için çok önemli bir karar. İztuzu'nun halkın olması için verilen mücadele açısından da çok olumlu zafer olarak görüyorum. En başından beri öne sürdüğümüz gerekçelerin ne kadar haklı olduğu mahkeme kararıyla da onaylanmış oldu. Bu kararla birlikte Muğla'daki benzer durumdaki 14 yerle de emsal bir karar değeri var “ dedi.

Türkiye Çevre ve Koruma Vakfı’yla Muğla’ya Hizmet Vakfı ortaklığında kurulan MUÇEV, yerel seçimlerin ardından CHP’li Ortaca Belediyesi’nin 15 yıl boyunca işlettiği İztuzu Kumsalı’nı, yaptığı özel protokolle DALÇEV’e kiralamıştı. Tepki çeken uygulamanın ardından başlayan direniş on binlerce kişinin desteğini kazanmıştı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler