MEB’den okullara etkinlik ‘ayarı’

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden alınan izinlerle okullarda düzenlenen etkinliklere karşı harekete geçti. Taşra teşkilatına yeni bir yönerge gönderen bakanlık, ülke çapındaki etkinlikler için değerlendirme komisyonu kurulacağını açıkladı.

Yayınlanma: 28.01.2020 - 02:00
MEB’den okullara etkinlik ‘ayarı’
Abone Ol google-news

MEB, Hizbullah ve Nakşibendi tarikatı gibi yapıların etkinliklerinin okullarda kontolsüzce düzenlenmesinin gazetemiz tarafından kamuoyuna duyurulmasının ardından harekete geçti. Bakanlık, etkinlik izinlerinin tek elde toplanması için il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine “Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi” göndererek yeni talimatları iletti. Bakanlığın gerekçesi etkinliklerin “düzenli ve belli bir disiplin içerisinde” gerçekleştirilmesi olarak açıklandı. 

Bakan Ziya Selçuk’un ‘olur’unun ardından gönderilen resmi yazıda, yönerge ve genel gerekçesi yer aldı. Gerekçede, “Daha düzenli ve belli bir disiplin içerisinde ve elektronik ortamda yürütülebilmesi hedeflenerek Bakanlığımıza bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumlarında kamu kurum ve kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kuruluşlar tarafından yapılacak sosyal etkinlik izinlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde ilgili birimlerden alınan görüş ve öneriler değerlendirilerek Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik İzinleri Yönergesi hazırlanmıştır” denildi. 

ETKİNLİK KOMİSYONU

Ülke çapında yapılacak etkinlikler için MEB yeni bir komisyon oluşturma kararı aldı. Bu kapsamda Ortaöğretim Genel Müdürü’nün veya görevlendireceği daire başkanının başkanlığında oluşturulacak komisyon, gelen etkinlik taleplerini değerlendirecek. Komisyon, etkinliğin ilgili birimlerinden daire başkanı seviyesindeki temsilcilerden 4 asıl ve 4 yedek üyeden oluşacak. Ayda iki kez toplanması planlanan komisyonun sekretaryalığını da Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yürütecek. Yapılan başvurulardan uygun görülenler “e-Okul Sosyal Etkinlik Modülü”ne işlenecek. Bakanlık etkinlikler için diğer resmî kurum ve kuruluşların da görüşünü alıp etkinlik düzenleyenlerin bilgilerini soruşturabilecek. 

PEDAGOJİK DENETİM

Yönergeye göre, “ticari amaç güdülmeyen ve katılımcılardan ücret talep edilmeyen sosyal etkinliklere izin verilebilecek. Etkinlik izinleri en fazla bir eğitim öğretim yılını kapsayacak. Etkinlik başvuruları otuz gün içerisinde değerlendirilip sonuçlandırılacak. Resmi kurum ve kuruluşlardan görüş istenilmesi durumunda bu süre 15 gün daha uzatılabilecek. İzin başvurularında “öğrencilerin ve kursiyerlerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri ile pedagojik esaslara uygunluk” gözetilecek. Etkinliklerde; kurum, kuruluş, firma, marka ve kişi reklamını veya tanıtımını ön plana çıkaran ifade ve ögelere yer verilemeyecek. MEB, etkinlik izinleri için başvuranların fotoğraflı öz geçmişleri ve adlî sicil belgeleri ile diploma, sertifika ve yapılacak etkinliğin gerektirdiği diğer evrakları da isteyecek. Ayrıca başvurularda etkinliğin bütçesi, bütçe kaynakları ile ayrıntılı faaliyet planı ve takvimi yer alacak. Başvuru yapan kurum veya kuruluşun sponsoru varsa, sponsorluk anlaşmasının aslı veya noterden onaylı örneği de sosyal etkinlik izin başvurusunda yer alacak.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler