Kapat
A+ A-

Sağlıkta algı ve makyaj dökülüyor

Genel Sağlık İş Konfederasyonu Genel Başkanı Zekiye Bacaksız sendikacılığa ve emek mücadelesine yönelik gaspların AKP iktidarı döneminde zirve yaptığını belirterek “sağlık alanındaki AKP'nin yarattığı algı ve makyaj her gün dökülüyor” dedi.
Yayınlanma tarihi: 28 Ekim 2015 Çarşamba, 17:41

Sağlık emekçilerinin beş yılı aşkın yürüttüğü yıpranma payı hakkı, ek göstergeler, ek ödemelerin emekliliğe yansıması, döner sermayelerin ödenmemesi, asistanların haklarının verilmesi, performansa dayalı sistemin kaldırılmasını sendikal mücadelelerinin ana gündem maddesi olduğunu belirten Bacaksız, ”1980 darbesiyle kaldırılan 'Sağlık Personeli Yasası' sağlık çalışanlarının tek kurtuluşudur”dedi.

Sağlık emekçilerinin aralıksız 36 saate varan çalışmak zorunda bırakıldıklarını da vurgulayan Bacaksız, “Biz bu kötü çalışma koşullarının düzeltilmesini istiyoruz. Gerekli sayıda kadro güvenceli sağlık personeli istihdamı sağlanmalıdır. Günümüzde de 4 kişinin yapacağı işi bazen 2 kişiye, bazen 1 kişiye kadar düşürüp, nöbet parası vermemek için iş yükünü arttırıyorlar. Bu durum nitelikli sağlık hizmetinin sunulmasına bir engel teşkil ediyor. Bu durum sağlık çalışanına bir şiddet olarak karşınıza çıkıyor" şeklinde konuştu.

Sağlıkçılar eylemde

Öte yandan İzmir Tabip Odası, SES, Türk Sağlık Sen, Genel Sağlık İş ve Demokratik Sağlık Sen’in çağrısıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının sorunlarına yönelik eylem yaparak sağlık çalışanları çalışma yüklerinin artığını belirterek ücretlerinin düştüğünü dile getirdiler.

Sağlık çalışanlarını mağdur eden Sağlık Sen’e de tepki gösteren sağlıkçılar hükümetten iş yüklerinin azalmasını ve ücretlerinin iyileştirilmesini istedi. Burada sağlık emekçilerine seslenen Dr. Muhteber Çolak, “ Herkese ücretsiz sağlık hizmeti veriyoruz, isteyen istediği hastaneden hizmet alabilir demişlerdi. Gelinen noktada kamu ve üniversite hastaneleri borç içinde debeleniyor. Hastalar özel hastaneye başvurduğunda yüzde iki yüze kadar fark ödemek zorunda. Hastalardan alınan katkı payları eczaneler aracılığı ile alınıyor ki vatandaş farkına varmasın.. Performans sistemi sağlık ekibini bozdu. İş barışı bozuldu. Meslek grupları arasında ki haksızlıklar ve eşitsiz ücretlendirilme yapıldığı yaklaşımı yaygınlaştı. Hastalar nezdinde yaptığımız işi değersizleştirdi. Performans için yapıldığı şüphesini uyandırıldı. Biz her ay değişme ihtimali olan, yıllık izin aldığımızda kesilen, hastalandığımızda kesilen ve emekliliğimize yansımayan döner sermaye değil gerçek ücret istiyoruz”

Cumhuriyet İMECESİ