Prof. Dr. Pınar Saip: ‘Korkmadık adayım’

İstanbul Tabip Odası seçimlerinde aday olan Prof. Dr. Pınar Saip, “Laik, demokratik bir ülkede, aklın ve bilimin ışığında hekimlik yapmak istiyoruz” dedi.
Yayınlanma tarihi: 3 Nisan 2018 Salı, 06:02

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Saip, İstanbul Tabip Odası’nın şu anki yönetimindeki Demokratik Katılım Grubu’nun başkan adayı. TTB Merkez Konseyi yöneticilerine yapılan operasyon sonrası aday olma kararı alan Saip, Türkiye’nin demokratikleşmesinde kadınların çok önemli rol oynayacağını söyledi. “Kadınlar ne kadar çok sivil toplum harekitine, politikaya girerse, toplumdaki demokratik gelişim için savaşırsa o zaman Türkiye demokrasinin önünü açabilir” diyen Saip, ülkemizde kadınlar üzerinde son dönemde baskıların da arttığını ifade etti: “Buna karşın kadın mücadelesi de giderek ivme kazanıyor. Mevcut iktidar kadınları daha fazla eve bağlayacak ve iş yaşamından uzaklaştıracak girişimlerde bulunuyor. En son örneğini de tiyatro sahnesinde, Meclis’te gördük. Kadınlar her alanda seslerini çıkarmaya başladılar. Kadınların daha görünür olması için mücadele etmek istiyorum.” 2000- 2002 yılarında oda başkanlığı Güç Birliği Grubu’ndan Prof. Dr. Süha Göksel’den sonra kadın aday olarak seçimlere katılan Prof. Dr. Saip, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Kadınlar için

- Ülkemizde kadın hakları konusunda baskıların olduğu bu dönemde Demokratik Katılım Grubu listesinden ilk kez bir kadın aday olarak seçimlere gireceksiniz. Neler söylemek istersiniz?

Türkiye’nin demokratikleşmesinin önünde kadınların çok yol açacağını düşünüyorum. Kadın ne kadar çok bu hareketin, her türlü sivil toplum hareketinin içine girerse, politikaya girerse, toplumdaki demokratik gelişim için savaşırsa bunun Türkiye demokrasinin önünü açabilecek en önemli etmenlerden olacağını düşünüyorum. Türkiye’de kadınlar son zamanlarda seslerini gerçekten daha çok yükseltiyorlar. Bunu artık her alanda hissediyoruz. Ama halen iktidarın kadın üzerinde baskısı var. İktidar kadınlara başörtü ile birlikte özgürlük getirdiğini söylerken, bir sürü yasa ile kadınları daha fazla eve bağlayacak ve iş yaşamından uzaklaştıracak girişimlerde bulunuyor. En son örneğini de tiyatro sahnesinde, Meclis’te gördük. Kadın oyuncuların ön planda olması istenmedi. Oysa biliyoruz ki Kurtuluş Savaşı’nda kadınlar erkeklerle omuz omuza mücadele ettiler ve savaştılar. Kadınların daha görünür olması için mücadele etmek istiyorum.

- Peki bunun için toplumda ailelere, özellikle annelere nasıl bir görev düşüyor?

Anneler çok önemli, çünkü eğitim evde küçük yaşta başlıyor. Kadınların evde de kendi bağımsızlıklarını, eşitliklerini çocuklarına göstermeleri, meslek sahibi olmaları için onları desteklemeleri gerekir. Çünkü ekonomik özgürlüğünü sağlamadan, insanın bağımsız olması mümkün değil.

‘Sahip çıkmalıyız’

- Meslek örgütleri üzerinde de baskılar var. Tabip odaları da bunlardan biri. Böyle bir dönemde seçime giriyorsunuz...

Başkanlık rejimi ile bütün Türkiye’deki her konuyu tek bir idareye toplamak istiyorlar ama bu mümkün değil. İşin doğasına aykırı... Tabip odalarının görevi hem halk sağlığını korumak, hem de kendi meslektaşlarının özlük haklarıyla ilgili problemlerle ilgili söz söylemek. Olayları birçok yönden görüp, daha doğru kanun çıkarmak, halk sağlığı açısından daha doğru adımlar atmak, odaların özerk ve bağımsız yapıları sayesinde olur. İyi bir yöneticinin muhalif olan sesleri kapatmak bir yana dinlemesi ve desteklemesi gerekir. - TTB Merkez Yöneticileri gözaltına alınırken, kelepçelendi. Neler hissettiniz? Aslında bu olanlar benim aday olmamı provöke etti. Çünkü TTB yöneticileri bu muameleyi hiç hak etmedi. Taner Hoca’nın (Gören) kelepçelenerek gözaltına alınmasını ben de izledim. Dedim ki ‘demek ki tabip odası, TTB iktidarın hoşlanmadığı şeyler yaptı’. Ne yaptı peki: Halk, çevre sağlığı sorunlarını, kadın haklarını, hekim haklarını, performans sisteminin doğru olmadığını savundu... Ben de bu bizi yıldıramaz diyerek, korkmadığımızı göstermek için aday oldum. Tabip odaları bağımsız, laik, çağdaş ve özerk olmalıdır. Bakanlığın bir onaylayıcısı olmamalıdır, sivil toplum kuruluşları da kamusal kurumlarda farklı bakış açılardan bakması görevini sürdürmeli ve odalara sahip çıkmalıyız. Laik, demokratik bir ülkede, aklın ve bilimin ışığında hekimlik yapmak istiyoruz.

‘Yılların emeği’

- Öncelikli konular neler olacak?

Hekimlerin özlük hakları ile ilgili düzenlemeler üzerinde duracağız. Sağlık hizmetinin onurlu bir şekilde verilmesini sağlamak, can güvenliği, gelir güvencesi, özel hastanelerdeki hekim emeği sömürüsüne karşı mücadele etmek, mesleki etik ve bağımsızlığımızı korumak, tıp eğitiminde mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim standartlarının yükseltilmesi için çalışmak yapacaklarımız arasına olacak. Hekime şiddet de konularımız arasında. Ayrıca performans sisteminin kaldırılması gerektiğini savunuyoruz. Bugün bir hastaya 5 dakika süre ayrılıyor.

Atanamayan hekimler için neler söylemek istersiniz? Yılların emeğini bir kalemde nasıl silip atarsınız? Üstelik böyle bir durumda kaldıkları için özel hastanelerde çalıştırmıyor. Ne yapacak bu hekimler, açlığa mahkum ediliyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle birşey yok. Bu konuda da mücadelemizi sürdüreceğiz.

Prof . Dr. Pınar Saip kim ?

1984 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu. İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapıyor. 2012-2014’te Tıbbi Onkoloji Derneği başkanlığını yaptı. İstanbul Tıp Fakültesi Etik Kurul üyesi. TTB Merkez delegesi.

SEÇİMLER 15 NİSAN’DA

Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) bağlı odalar içinde 30 bine yakın üyesi ile en fazla üye sayısına sahip İstanbul Tabip Odası’nın iki yılda bir yaptığı seçimli genel kurulu 14-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Seçimlerde şu an oda yönetiminde olan “Demokratik Katılım Grubu” ile Vatan Partisi’ne yakınlığı ile bilinen “Cumhuriyetçi Hekimler”, AKP’ye yakınlığı ile bilinen “Hekimlikte Haklar Birlik ve Haklar Platformu” ile MHP’ye yakınlığı ile bilinen “Türk Hekimleri Birliği” listelerinin yarışacağı tahmin ediliyor. Genel Kurul, 14 Nisan Cumartesi günü Cağaloğlu’ndaki İstanbul Tabip Odası’nda 14.00- 18.00 arasında yapılacak. Seçimler ise 15 Nisan Pazar günü 09.00-17.00 arasında İstanbul Lisesi’nde gerçekleştirilecek.

A+ A-