Kapat
A+ A-

'Erdoğan Türkiye'si: TSK’de de tam yetkili

Cumhurbaşkanına verilen yeni yetkiler, Cumhuriyet tarihinde ilk olma özelliği taşıyor.
Yayınlanma tarihi: 9 Temmuz 2018 Pazartesi, 23:52

[Haber görseli]

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum kapsamında çıkarılan düzenlemelerle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Yasası’nda yapılan değişikliklerle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan çok ayrıntılı yetkilere sahip oldu. Personele savaş takdirnamesi verilmesi, asteğmenden başlayan subayların görev sürelerinin uzatılıp kısaltılması, kurumdan herhangi bir subay astsubayın ihraç edilmesi gibi yetkiler Cumhurbaşkanına tanınıyor. Geleneksel olarak TSK personelinin terfi zamanı her yıl 30 Ağustos olmaktan çıkarılırken, her türlü rütbede bekleme süresinin değiştirilmesine de Cumhurbaşkanı karar verecek. Yürürlüğe giren değişikliklerle Cumhurbaşkanının TSK personel sistemine her aşamada müdahalesi gündeme geldi. TSK Personel Yasası’nın maddelerinde kritik değişiklikler yapıldı. Yasanın 30. maddesinde yapılan düzenlemeyle asteğmenden başlayıp orgeneral-oramirale kadar uzayan personelin rütbelerde bekleme sürelerinin belirleyicisi Cumhurbaşkanı oldu. Maddenin sonuna “Bu süreler, Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılabilir veya kısaltılabilir” ifadesi eklendi. Savaşlara katılan personelin rütbedelerdeki bekleme sürelerinin yarıya kadar kısaltılması yetkisi de diğer düzenlemelerde olduğu gibi Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı ve Bakanlar Kurulu’ndan alınarak Cumhurbaşkanına verildi.

Gelenek sona erdi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması aşamasında savaşlar dönemini bitiren Büyük Taarruz zaferinin sonu olan ve aynı zamanda TSK personelinin üst rütbeye terfi başlangıç tarihi olan 30 Ağustos’tan bu özellik alındı. Yasanın 33. maddesinden terfi başlangıç tarihini belirleyen 30 Ağustos tarihi kaldırıldı.

İhraç yetkisi

Yasanın 50. maddesinde yapılan düzenlemeyle Cumhurbaşkanına her kademedeki TSK personelini ihraç etme yetkisi verildi. Bazı rütbelerdeki askerlerin hangi koşullarda emekliye sevk edileceğinin düzenlendiği maddenin sonuna şu ekleme yapıldı: “Teğmen-Albay rütbesinde bulunanlardan Cumhurbaşkanınca Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılması uygun görülen subaylar.” Cumhurbaşkanı, savaş hali, savaşı gerektirecek durumlarda subay, astsubay ve askeri memurarın istifa işlemlerinin ertelenmesine de kişisel olarak karar verecek. Düzenlemeyle teğmen ve generallerin atamalarını düzenleyen 121. madde ise tamamen kaldırıldı. Yasadaki müşterek yetkilerin tamamı tek bir makama bağlandı. Savaş ve olağanüstü hal durumunda personelin izinlerinin kısaltılması, kaldırılması yetkisi de Genelkurmay ve Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınarak Cumhurbaşkanına verildi. Cumhurbaşkanı, staj ve öğrenim için yurtdışına giden personele yapılacak aylık ödemeyi de belirleyecek, savaş takdirnamesini verme yetkisi de kendisinde olacak.

Bürokrasi kilitleyebilir

Düzenlemeyle büyük bir bürokrasiye boğulan Cumhurbaşkanı, yasanın ek 3. maddesinde düzenlenen personelin hastalıklarında ödenen tazminatların miktarının belirlenmesi ve ödeme koşullarına karar verme görevini de yürütecek. Türkiye’nin üstlendiği uluslararası görevler ve Birleşmiş Milletler’in ateşkes denetleme görevlerinde bulunacak personele 5 yıllık ücretli izin verilmesi yetkisi de Cumhurbaşkanına tanındı.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler