Kapat
A+ A-

Saray yardım da dağıtacak

Yeni yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgeleriyle Saray yetkilerini artırıyor.
Yayınlanma tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe, 22:22

[Haber görseli]

Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile özelleştirme uygulamaları Cumhurbaşkanı’nın tekeline bırakıldı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’nda toplanan kaynakların dağıtımına cumhurbaşkanı karar verecek. Köprü, otoyol, havalimanı yapımında yap-işlet-devret modeli için sözleşmeleri hangi idarenin yapacağını Cumhurbaşkanı belirleyecek. Şehir Hastaneleri projeleri cumhurbaşkanının onayına sunulacak.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2 Temmuz’da çıkarılan ve kurumların teşkilat kanunlarını lağveden uyum KHK’sinin ardından dağıtılan kurul, komisyon ve komitelerin akıbeti belli oldu. Buna göre politika belirleme ve istişari nitelikte olan kurul, komisyon ve komiteler Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu’na; icrai nitelikte olanlar ise doğrudan cumhurbaşkanına ya da ilgili bakanlıklara bağlandı.

Yüksek Planlama Kurulu’nun görev ve yetkileri Cumhurbaşkanlığı’na devredildi. Hazırlanacak kalkınma planları ile yıllık programlar, cumhurbaşkanına sunulmadan önce Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları tarafından incelenecek. Köprü, tünel, baraj, otoyol, havaalanları ve limanlar, sınır kapıları ve gümrük tesisleri, milli parklar gibi yapılar ve tesislerin yapımında yap-işlet-devret modeli çerçevesinde şirketlerle sözleşme yapmaya yetkili idare artık cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. İdare, söz konusu yapılarla ilgili projeleri cumhurbaşkanına sunacak. Şehir hastaneleri projeleri doğrudan cumhurbaşkanı onayına sunulacak.

Yardımlar Saray’dan

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’nda toplanan kaynakların dağıtımına cumhurbaşkanı karar verecek. Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun kapatılması ile daha önce kurulun yetkilerinin Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılması belirlenmişti. Parlamenter sistemde de Başbakan’a bağlı olan kurul, dünkü kararla Cumhurbaşkanına bağlandı. Özelleştirme uygulamaları hakkındaki yetki ve görevler doğrudan cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek. Özelleştirme kararı alınan teşebbüslerde sözleşmeli statüde çalışan personelin ücret ve diğer özlük hakları cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.  Siber Güvenlik Kurulu, doğrudan cumhurbaşkanına bağlandı. Cumhurbaşkanı, siber güvenlik ile ilgili politika, strateji ve eylem planlarını onaylamak ve ülke çapında etkin şekilde uygulanmasına yönelik gerekli kararları almak; kritik altyapıların belirlenmesine ilişkin teklifleri karara bağlamak; siber güvenlikle ilgili hükümlerin tamamından veya bir kısmından istisna tutulacak kurum ve kuruluşları belirleme görevlerini de üstlenecek.
Öte yandan genelge ile 21 Başbakanlık genelgesi yürürlükten kaldırıldı.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler