Emniyet’ten tasfiye artık daha kolay

Branşlı personelin alan dışı birimlere atanmasının yolu açıldı.
Bunlarla da ilgilenebilirsiniz
Yayınlanma tarihi: 4 Mart 2014 Salı, 02:59

[Haber görseli]

İçişleri Bakanlığı, 17 Aralık soruşturması sonrası Emniyet’te başlattığı tasfiyenin önünü açmak için yönetmelik değişikliğine gitti. Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği’nde yer alan “branş” tanımında geçen “özel yetenek, teknik bilgi ve beceri gerektiren” ibaresi metinden çıkartıldı. Yönetmeliğin görevlendirme başlıklı 8. maddesi de yürürlükten kaldırılarak branşlı personelin kural olarak branşıyla ilgili görevde istihdam edileceği uygulamasına son verildi. Bu yönetmelik değişikliği ile artık hükümetin, Emniyet bünyesinde görev yapan ve alanında uzmanlaşan istihbaratçılar, terör, bilişim veya mali polislerin istediği göreve atamasının yasal yolu açıldı.

Başbakan Tayyip Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, bakanlar ve bunların çocuklarının adının karıştığı 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması sonrasında Emniyet’te yaklaşık 5 bin polisin görev yerini değiştirildi. Başta Emniyet Genel Müdürlüğü’ndeki daire başkanları, burada görevli polis şefleri, il emniyet müdürleri ile diğer tüm operasyonel birimlerdeki personel dağıtıldı.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, bunlardan sadece bininin 17 Aralık ile ilgili olduğunu öne sürdü. Ancak Ramazan Akyürek gibi bazı atama kararları mahkemeden döndü.

İçişleri Bakanlığı, tasfiye atamalarının yasal altyapısını hazırlamak ve mahkemeden dönmesini enlemmek için dün yönetmelik değişikliğine gitti. Bu kapsamda Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı.

Resmi Gazete’de de yayımlanan değişikliğe göre, yönetmeliğin tanımlar başlıklı 3. maddesinde “(Bu yönetmelikte geçen) Branş: Emniyet Teşkilatı’ndaki görevlerin yerine getirilebilmesi amacıyla oluşturulan özel yetenek, teknik bilgi ve beceri gerektiren özel hizmet alanlarını (ifade eder)” fıkrasındaki“özel yetenek, teknik bilgi ve beceri gerektiren” ibaresi çıkarıldı.

Yönetmeliğin “Görevlendirme” başlıklı 8. maddesi de yürürlükten kaldırıldı. Kaldırılan madde şöyleydi:

“Branşlı personel kural olarak branşıyla ilgili görevde istihdam edilir. Ancak; branşta ihtiyaç fazlası istihdamın ortaya çıkması, diğer hizmet alanlarında personel ihtiyacı bulunması, personel hakkında branştan çıkarma ile sonuçlanacak bir işlemin başlatılması hallerinde branş konusu hizmette aksamaya yol açmamak ve branşlı personelin can güvenliğini tehlikeye düşürmemek şartıyla branşlı personel başka hizmetlerde istihdam edilebilir. Bu işlem gerekçeli olarak branşın bağlı bulunduğu daire başkanlığına bildirilir.”

Bu yönetmelik değişikliği ile özellikle terörle mücadele, bilişim suçları, kaçakçılık, organize ve mali şube ile istihbarat ve kriminal gibi özel uzmanlık istenen birimlerdeki personelin sıradan bir karakola atanması yapılabilecek. Böylece hükümetin tepkisini çeken personel, operasyonel olmayan birimlere atanarak pasifize edilecek.

A+ A-