Kapat
A+ A-

Meclis'te Ekim Devrimi tartışması... 'Türkiye'de halk devrimi 2002'de oldu'

HDP'li Kerestecioğlu'nun Ekim Devrimi hakkındaki sözlerine AKP'li Bostancı “Zaten Türkiye'de halk devrimi 2002'de Ak Partiyi iktidara getirerek yapmıştır” diye yanıt verdi. CHP'li Özel ise tartışmaya "Bir Ekim Devrimi'nden Türkiye'de bahsedilecekse o 29 Ekim 1923'tür" sözleriyle katıldı.
Yayınlanma tarihi: 10 Kasım 2017 Cuma, 09:22

TBMM Genel Kurulu’nda, HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu’nun 100. yıldönümüne giren Ekim Devrimiyle ilgili sözleri “Tarihte bütün devrimler benzer şartlarda oluşur” diyen Kerestecioğlu, ‘baldırı çıplak’ diye küçümsenen halk yığınlarının gerçekleştirdiği devrime dikkat çekerek, “Türkiye'deki Saray’a 30 milyon harcama yapılırken de onlar derler ki; ‘baldırı çıplaklar’ ya da isterlerse desinler ki ; ‘çapulcular’ ama nasıl bu insanlar sizi iktidara getirdilerse götürmesini de onlar gayet iyi bilirler” dedi. Kerestecioğlu’nun sözleri AKP’lilerin tepkisini çekti.

T24'ten Hülya Karabağlı'nın haberine göre, Kerestecioğlu’nun konuşmasından sonra söz alan AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Ekim Devrimini halkın etkili olamadığı Çar’a karşı gerçekleştirdiği ve özel şartlarda bir devrim olduğunu öne sürdü ve “Zaten Türkiye'de halk devrimi 2002'de Ak Partiyi iktidara getirerek yapmıştır” dedi. Bostancıoğlu’nun sözlerine anında müdahale eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel , “Bu ülkenin bir devrimi varsa 29 Ekim 1923'tür. Böyle bir şey olur mu!” diye konuştu.

CHP’li Özel: Bir Ekim Devrimi'nden Türkiye'de bahsedilecekse 29 Ekim 1923'tür.

CHP’liler de AKP’li Bostancıoğlu tepki gösterirken gurup başkanvekili Özgür Özel, "Şunu söyleyeyim: Bir ekim devriminden Türkiye'de bahsedilecekse 29 Ekim 1923'tür” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda Ekim devrimi tartışması şöyle:

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Devamla) - Evet, içinizde hiç mi yoksulluk çeken olmadı? Bu ülkenin Başbakanının oğulları yüzde 20'lik kurumlar vergisini ödememek için, bu millete borcu olanı vermemek için şirketini vergi cennetlerine taşıyorsa, bu yasayı Meclise getirenlerin tek yapması gereken, mahcup olarak, bu yasayı geri çekmektir.

Ben özellikle, hazır, Ekim Devrimi'nin 100'üncü yıl dönümündeyken ifade etmek isterim ki tarihte bütün devrimler benzer şartlarda oluşur. Köylüler, işçiler yoksullukla boğuşur, ekmek fiyatları uçar. Fransa'da aristokratlar, Haiti'de sömürgeciler, onlar derler ki: "Bunlar, baldırı çıplaklardır." İşte, saraydakiler, Türkiye'deki saraya 30 milyon harcama yapılırken de onlar derler ki: "Baldırı çıplaklar" Ya da isterlerse desinler ki: "Çapulcular." Ama, nasıl bu insanlar sizi iktidara getirdilerse götürmesini de onlar gayet iyi bilirler.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (HDP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmemiştir.

20'nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.

21'inci madde üzerinde…

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Sayın Başkan, kayıtlara geçsin diye söylüyorum: Sayın konuşmacı Ekim Devrimi'nden bahsetti. Ekim Devrimi, halkın etkili olamadığı çara karşı oradaki halkın gerçekleştirdiği, bir kısmını gerçekleştirdiği, kendine has, özel şartlarda olan bir devrimdir. Zaten Türkiye'de halk devrimi 2002'de AK PARTİ'yi iktidara getirerek yapmıştır. Halkla bu bağını…

EMRE KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) - Olur mu böyle şey ya!

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Böyle bir şey olur mu Sayın Başkan, böyle bir şey olur mu! Bu, 9 Kasım günü büyük bir saygısızlık, büyük bir haksızlık. Eğer o tarihle bir devrimi karşılaştırıyorsanız 29 Ekimdir devrim, bu doğru değil.

BAŞKAN - Bir saniye, tamamlasın Sayın Özel, tamamlasın.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Sayın Başkan, bu bir metafordur, bu bir metafor. Böyle hemen…

EMRE KÖPRÜLÜ (Tekirdağ) - Sayın Başkan, Cumhuriyeti tanımamaktır bu.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sizi, 10 Kasım günün bir gün öncesinde bu yaptığınızdan men ederim, bu doğru değil, bu doğru değil.

BAŞKAN - Sayın Özel, lütfen… Tamamlasın Sayın Bostancı.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Ben bir tamamlayayım.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bu doğru değil. Ekim Devrimi ile AK PARTİ'nin iktidara gelişini karşılaştıramazsınız.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Siz karar veremezsiniz. Mukayese ediyorum, mukayese ediyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bu ülkenin bir devrimi varsa 29 Ekim 1923'tür. Böyle bir şey olur mu! (CHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar)

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Sayın Başkanım…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sözünüzü geri alın! Sözünüzü geri alın!

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Sözümü geri alacağım bir şey yok, sözümü geri alacağım bir şey yok.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Bu yaptığınız saygısızlıktır!

BAŞKAN - Sayın Özel, lütfen ama yakışmıyor. Sayın Özel, şu anda sizin yaptığınız da hiç saygılı bir durum değil, lütfen oturun yerinize.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sözünüzü geri alın!

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Cumhuriyete nefretiniz bir türlü bitmedi gitti.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Bostancı.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Sözlerimi bitirmeden, daha sözün ortasında girilmesini bir kere kınıyorum şiddetle. Benim burada söylediğim: Ekim Devrimi'nin halkla bağlantısının olmadığı, çarlığa, halkla bağlantısı olmayan bir iktidara karşı yapıldığı, AK PARTİ'nin iktidara gelmesinin de halk temelli bir hareket olduğunu anlatıyorum, söylediğim budur.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Cumhuriyetin halkla bağlantısı yok mu?

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Şimdi, buradan başka türlü anlamlar başka türlü anlamlar çıkarmak çok yanlış.

BAŞKAN - Kayıtlara geçmiştir.

ALİ ŞEKER (İstanbul) - Biz saraydan alıp halka verdik devrimle.

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Biz, 29 Ekim Cumhuriyeti de biliyoruz, tarihi de biliyoruz, Atatürk'ün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarma yaklaşımını da demokrasiyle taçlandırma girişimini de biliyoruz. AK PARTİ'nin yolu da belli, bunun üzerine lüzumsuz polemiği de reddediyoruz.

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (İstanbul) - Sayın Başkan, Ekim Devrimi, çarlığa karşı yapılmış bir devrimdir ve yoksulların, gerçekten hakkı yenen insanların dünya tarihine mal olmuş çok önemli bir hareketidir. Ben aynen şunu söyledim: Bu, değişik ülkelerde farklı biçimlerde gerçekleşir, her zaman bazı imtiyazlılar vardır; Fransa'da aristokratlar, Haiti'de sömürgeciler. Bunlar, aynı şekilde, bu Ekim Devrimi'nde olduğu gibi, isyan edenlere "Baldırı çıplaklar." demişlerdir. Ama bugün halkla tabii ki bağlantılı olarak iktidara gelmiş olanlar halktan koparsa o halk onları nasıl getirmişse aynı şekilde götürmesini de bilirler dedim. Aynı sözleri tekrarlıyorum.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Sayın Başkan, tabii, ifadeler o kadar infial uyandırıcı olunca sayın grup başkan vekilinin sözünün arasına girmek de usulde olmamasına rağmen, o meşru bir müdahaleydi diye düşünüyorum. Şunu söyleyeyim: Bir ekim devriminden Türkiye'de bahsedilecekse 29 Ekim 1923'tür. Partiniz demokratik bir seçim sonucunda gelmiş, yönetimi devralmıştır. O demokratik seçimi dahi 29 Ekim 1923'teki büyük Türk devrimine borçlu olduğunuzu öncelikle size hatırlatırım.

16 Nisan referandumunun sonuçlarını okuyup bu kadar halkın desteğini kaybetme nedeninin Atatürk'e ve Atatürk'ün manevi huzuruna yapılan dört bir elden saldırı ve hakaretler olduğu odak grup çalışmalarından çıkınca gençlik kollarına ilk kez Anıtkabir'e geziler düzenletenler, içinde bulundukları…

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - …2019 odaklı takiye faslını unutup bir anda gerçek niyetlerini bir kez daha belli ettiler, bunu da kınıyoruz. (CHP sıralarından alkışlar)

MEHMET NACİ BOSTANCI (Amasya) - Sayın Başkan, ben Ekim Devrimi'ne yönelik bir güzelleme yaparak oradan da AK PARTİ'yle bağlantı kurmadım. Aksine, Ekim Devrimi'nin çarlığa karşı, halka dayanmayan bir rejime karşı, başka yolları olmadığı için o dönemin özgün şartlarında, kendi şartlarında gerçekleşen bir olay olduğunu, eğer halk hareketi aranacaksa demokrasilerde aranması gerektiği bağlamında 2002'yi işaret ettim.

Her gün bir Cumhuriyet gazetesi alın, aldırın…
Comment disclaimer

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler