A+ A-

Danıştay'dan mülakata "devam" dedi

Ankara Barosu'nun kamuya ilk defa atanacak hukukçuların KPSS (B) grubu puanının yanı sıra "sözlü sınavla" da (mülakat) alım yapılmasını sağlayan düzenleme için açdığı iptal davası, Danıştay 12. dairesi tarafından iptal edildi.
DHA
Yayınlanma tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe, 15:18

[Haber görseli]

03.10.2012 tarih ve 28430 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu Görevine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1'inci maddesinde yer alan, "Ek Madde 6-Kamu kurum ve kuruluşları, özel mevzuatlarında sınav, başvuru, komisyon teşkili ve sınava ilişkin hususlarda düzenleme yapılmak kaydıyla, hazine avukatı ve hukuk müşaviri kadroları ile avukat kadro ve pozisyonlarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro ve pozisyon sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar için yapacakları yazılı ve/veya sözlü sınavlardaki başarı sırasına göre atama yapabilirler" düzenlemesinin iptali istemiyle Ankara Barosu tarafından Danıştay 12. Dairesi’nde dava açılmıştı. Yapılan yargılama sonunda, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesi ile Danıştay 12. Dairesi'nin 2016/9091 E. 2018/530 K. sayılı ilamıyla işlemin iptaline karar verildi.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler