İki üyeden YSK için tarihi uyarı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Başkan ve bazı üyelerin görev süresini bir yıl uzatan yasa değişikliğinin anayasanın 67. maddesi kapsamında bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanamayacağı ve bu nedenle yeni üye seçimi yapılmasına ilişkin başvuruyu reddetti.

12 Şubat 2019 Salı, 21:34

<haber-dikey:1178015,1182856>

Karara muhalefet eden YSK Üyeleri Kürşat Hamurcu ve Yunus Aykın, üyelerin görev süresini uzatan yasa değişikliğinin anayasa uyarınca 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde uygulanamayacağını belirtti. Aksi durumda, seçimlere bir yıldan az bir süre kala ve hatta başlamış olan bir seçim takvimi içinde bile tüm üyelerin görevlerinin sonlandırılabileceği uyarısında bulunan iki üye, “anayasanın 67. maddesi hem seçim, hem de seçimi yönetenler açısından güvence niteliğindedir” dedi.

Anayasaya aykırı
Karara karşı YSK üyeleri Kürşat Hamurcu ve Yunus Aykın, karşı oy yazısı yazdı. İki üyenin muhalefet yazısında, YSK Başkanı ve üyelerini görev süresini bir yıl uzatan yasa değişikliğinin, anayasanın 67. maddesi uyarınca bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmasının mümkün olmadığı vurgulandı. Seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma konusunda YSK’nin yetkili olduğuna dikkat çekilen yazıda, “Bu görevi yapan YSK’de görev yapan üyelerin önceden belli olan görev sürelerinin 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli seçimleri kapsayacak şekilde bir defalığına uzatılmasına ilişkin yasal düzenlemenin seçimlerle ilgili ve konjoktürel bir değişiklik olduğunda kuşku bulunmamaktadır” denildi.

“YSK üyelerinin görev sürelerinde değişiklik yapan yasal düzenlemelerin seçimlerle ilgili olmadığı ve yürürlüğe girdikleri anda uygulanacaklarına ilişkin kabül”ün, seçimlere bir yıldan az bir süre kala ve hatta başlamış olan bir seçim takvimi içinde bile tüm üyelerin görevlerinin sonlandırılabileceğinin de kabulü anlamına geleceği uyarısı yapılan karşı oy yazısında, “Bu sebepledir ki seçimlerin, anayasanın 67. maddesinin son fıkrası uyarınca seçim tarihinden geriye doğru bir yıl önce var olan kurallara göre gerçekleştirilmesi hem seçim, hem de seçimi yönetenler açısından güvence niteliğindedir” vurgusu yapıldı.

Yargıtay da yok saydı
Öte yandan Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, Yargıtay Başkanlığı’na başvurarak görev süresi dolan YSK üyelerinin yerine yeni seçim yapılmasını istemişti. Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, bu talebin kanun ile düzenlenmiş bir konuya ilişkin olduğu gerekçesiyle işlem yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Eminağaoğlu, Yargıtay’ın bu kararla hukuku ve anayasayı ayaklar altına aldığını bildirdi.

YSK oy çokluğuyla reddetmişti

İktidar partisi, 27 Aralık 2018’de TBMM’de kabul edilen bir torba kanunun içeresine eklediği teklif ile YSK Başkanı Sadi Güven ile bazı üyelerin görev sürelerini 2020 Ocak ayına kadar uzattı. Halkın Kurtuluş Partisi’nin avukatları Metin Bayyar, Sait Kıran ve Doğan Erkan, YSK’ye dilekçe vererek anayasanın 67. maddesindeki “Seçim yasalarında yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği tarihten itaberen bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz” hükmü nedeniyle bu yasa değişikliğinin 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde uygulanamayacağını bildirdi. Bu durum karşısında YSK başkanı ve bazı üyelerin görev süresinin dolacağı ifade edilen dilekçede, YSK’de toplanma ve karar verme yeter sayısının ortadan kalkacağı, bu nedenle Danıştay ve Yargıtay’ın yeni seçim yapması için girişimde bulunulması istendi. 

Başvuruyu görüşen YSK, Yargıtay ve Danıştay’da seçim yapılması doğrultusunda kurul tarafından karar verilmesine ilişkin talebin reddine karar verdi. 22 Ocak’ta alınan kararda, 7062 sayılı YSK’nin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da yapılan değişikliğin anayasanın 67. maddesi uyarınca seçim kanunlarında yapılan değişiklik mahiyetinde olmadığı öne sürüldü.