Askeri yargı Alevileri incitti

İzmir’de bir binbaşı, iki Alevi uzman çavuşa “Siz ramazanda da içersiniz”, “Sizin mezhebiniz kaldırır” sözleriyle hakâret etti. Önce askeri savcılık, ardından da askeri mahkeme bu sözlerin hakaret içermediği yönünde karar aldı.

Hakan Dirik/Cumhuriyet
13 Şubat 2015 Cuma, 22:00

Askeri mahkeme, bir binbaşının iki Alevi uzman çavuşa yönelik “Siz ramazanda da içersiniz”, “Sizin mezhebiniz kaldırır” yönündeki sözlerinin hakaret içermediğine hükmetti. Askerlerin konuyu üst mahkemeye götürme hakkı olmaması nedeniyle Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’ın, “hatalı kararın emsal oluşturmasını önlemek için” devreye girerek konuyu Askeri Yargıtay’a götürmesi isteniyor.

Uzman çavuşların üstleri hakkındaki şikâyetini görüşen Güney Deniz Saha Komutanlığı Askeri Savcılığı, 11 Kasım 2014 tarihli kararıyla, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. İtirazı görüşen İzmir Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi de, “Söz konusu ifadelerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte olmadığı, herhangi bir somut fiil veya isnatta bulunulmadığı veya sövülmediği, suçun maddi unsurları itibarıyla yeterli şüphe oluşturacak ve iddianame düzenlenecek şekilde olmadığı anlaşılmıştır” görüşüne vardı. 28 Ocak 2015 tarihli kararında, itirazı reddederek, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararı uygun buldu.

 

‘Alevi olduğunu bilerek söyledi’

Uzman çavuşlara yönelik sözlerin müvekkilinin Alevi olduğu bilinerek söylendiğini kaydeden Avukat Murat Ergün, “Hakaret içerdiğini düşündüğümüz sözler, üzerinde çok fazla konuşmaya gerek olmayacak kadar açık. Ancak askerler açısından olağan yargı süreci sona erdi. İtiraz yolları tükendi. Bundan sonrası olağanüstü kanun yoludur. O da kanun yararına bozmadır. Hatalı bir kararın emsal olmaması için yasaya böyle bir olanak konmuştur. Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz’a konuyu dilekçeyle aktarıyoruz. Bakan, konudan haberdar olduğunda, herhangi bir karar için Askeri Yargıtay’a gidebilir. Bu davada, söz konusu hakkını kullanmalıdır” diye konuştu.