Savunmasını oturarak yapan avukat hakimi kızdırdı

Antalya'da bir duruşma sırasında savunmasını oturarak yapan avukat Serdar Şehap'ın beyanı hakim tarafından kabul edilmedi ve dava avukatlığından düşürülerek başka bir avukat atandı. Baro ise savunma yaparken ayağa kalkma zorunluluğu olmadığı gerekçesiyle bu görevlendirmeyi iptal etti.
DHA
Yayınlanma tarihi: 31 Temmuz 2015 Cuma, 10:42

Antalya Barosu'na kayıtlı avukat Serdar Şehap, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) kapsamında, 18 yaşından küçük bir mağdurun savunması için görevlendirildi. Davanın 3 Temmuz tarihli duruşmasında müşteki vekili sıfatıyla beyanda bulunan Serdar Şehap, konuşmasını oturarak yaptığı için hakim tarafından uyarıldı. Şehap'ın uyarıya rağmen oturarak konuşmya devam etmesi üzerine hakim tarafından beyanının alınmasından vazgeçildi ve dava avukatlığından alındı.


TUTANAĞA DA GEÇTİ
Avukat ve hakim arasındaki 'oturma' krizi, duruşma tutanağına da geçti. Tutanaktaki 'Müşteki vekilinden soruldu' kısmında, 'Müşteki müdafinin ikaz edilmesine rağmen oturarak konuşmaya devam ettiği görüldü. Tekrardan ikaz edildi. Duruşma teamüllerine aykırı olarak oturarak konuşmaya devam ettiği görüldü. Beyanın alınmasından vazgeçildi' denildi.
Avukat Serdar Şehap'ın duruşma teamüllerine aykırı olarak mahkemenin ikazına rağmen ısrarla oturarak beyanda bulunduğu için hakkında Baro Başkanlığı'nca işlem yapılması ve müştekiyi CMK kapsamında temsil etmek üzere başka bir avukatın atanması şeklinde iki ayrı müzekkere yazılmasına karar verildi.


BARODAN MAHKEMEYE RET
Mahkemenin talebi, Antalya Baro Başkanı Alper Tunga Bacanlı tarafından reddedildi. Mahkemeye verilen yanıtta, avukatların yargılama sırasında konuşurken, soru sorarken, savunma yaparken ayağa kalkma zorunluluğu olmadığını belirten Baro Başkanı Bacanlı, cevap yazısında şöyle dedi:
“Avukatların konuşurken kendilerini daha rahat ifade etmek maksadıyla ayağa kalkmaları ya da hüküm dışındaki kararlar okunurken ayakta dinlemeyi tercih etmeleri dışında, keyfi biçimde müdahale edilerek ayağa kalkmalarının istenmesinin yasal dayanağı yoktur. Bu nedenle avukat Serdar Şehap'ın eyleminde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları açısından aykırılık bulunmadığı, ayrıca Serdar Şehap'ın görevinin devam ettiği, sistemden sehven yapılan diğer görevlendirmenin iptal edildiği hususu Antalya Barosu Yönetim Kurulu'nun kararı gereğince mahkemenize bildirilmektedir."


'TÜRKİYE TEAMÜLLERLE DEĞİL YASALARLA YÖNETİLİR'
Avukat Serdar Şehap, ayağa kalkmamasını mahkeme düzenini bozduğu, teamüllere aykırı davrandığı şeklinde yorumlayan ve bu nedenle kendisini ikaz eden, baroya şikayet eden, beyanın alınmasından vazgeçerek sildiren ve yerine yeni müdafi tayini isteyen mahkemenin, düzenin ayağa kalkarak sağlanacağını sandığını söyledi.

Avukat Şehap, Türkiye Cumhuriyeti'nin teamüllerle değil yasalarla yönetildiğini söyledi. Yapılanın yasalara aykırı olduğunu beyan etmesine rağmen, mahkemenin beyanını almaktan vazgeçtiğini anlatan Şehap, “Sırf oturarak beyanda bulunduğum için ara kararla yerime başka müdafi istemiştir. Üstelik bunu yaparken görevimi de sona erdirmemiş, beni kendi baroma şikayet etmiştir. Bir mahkeme saygınlığını avukatın ayağa kalkıp kalkmamasıyla mı sağlamalıdır, yoksa verdiği adil- bağımsız kararlarla mı? Antalya Adliyesi'nin saygıdeğer birçok mahkemesini tenzih ederek soruyorum; Mahkemeler maddi gerçeğe ulaşarak hakkaniyetle karar vermesi gerekirken neden yasaya aykırı bir şekilde şekille bu kadar ilgilenir" diye konuştu.


Avukat Serdar Şehap, Antalya Barosu'nun kararına ilişkin Baro Başkanı Alper Tunga Bacanlı ve Genel Sekreter Soner Ustaoğlu ile yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.


'USUL KURALLARINI YAVAŞ YAVAŞ ÖĞRETECEĞİZ'
Usul yasalarının üzerinde taviz verilebilecek, teamülle veya kıyasen değiştirilebilecek, esnetilebilecek kurallar olmadığını belirten Avukat Hakları Merkezi Başkanı Ali Kılıç ise usul yasalarına göre duruşmada sadece tanık yemin ederken ve mahkeme hükmünü açıkladığı sırada ayağa kalkılmasına ilişkin hüküm olduğunu söyledi. Türkiye genelindeki tüm mahkemelerin usul kuralının bu tarafını görmezden geldiği ve yüze karşı ayakta herkesin dinlemesi gereken hükmü okumadığı yönünde eleştirilerde de bulunan Ali Kılıç, “İşin asıl törensel kısmını görmezden gelip, yasada olmayan yerlerde ve şekilde kendilerine saygı bekliyorlar, bu usule aykırı. Hakimle konuştuğunuz her yerde saygınız gereği ayağa kalkmanızı bekleyen hakimler, hüküm verirken yüze karşı okumaları gereken ve ayakta dinletmeleri gereken hükümleri, asıl uymaları gereken kurala uymuyorlar. Bunun altının çizilmesi lazım, usul kurallarını yavaş yavaş öğreteceğiz" dedi.

A+ A-