Kapat
A+ A-

YÖK ‘odak’ peşinde

Anayasadan çıkarılan odak suçu üniversiteler için geliyor...
Yayınlanma tarihi: 31 Ekim 2015 Cumartesi, 07:16

Üniversiteler üzerindeki denetimi ile eleştirilen YÖK, gücünü vakıf üniversiteleri üzerinde daha da arttırmaya hazırlanıyor.

Yeni yönetmelik taslağı ile vakıf üniversitelerini kapatma yetkisini genişleten YÖK, AKP’nin iktidara gelmesinden sonra “siyasi partilerin kapatılmasını” zorlaştırmak için Anayasadan çıkardığı “odak suçu”nu üniversiteler için getiriyor. Buna göre bir vakıf üniversitesi, “ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı eylemlerin odağı haline geldiği” tespit edilirse kapatılacak. Eski yönetmelikteki kapatılma gerekçelerinden biri olarak sayılan “Atatürk ilkeleri ve inkılapları ile özellikle laiklikle bağdaşmayan bir tutumun tespit edilmesi ve/veya ırk, dil, din ayrımcılığı yapılmasının tespiti” yeni yönetmelikten çıkarıldı. Kapatmaktan daha hafif cezada ise faaliyeti geçici olarak durdurulan vakıf üniversitesinin yönetimi ayrnı ildeki bir devlet üniversitesine verilecek. Devlet üniversitesinin rektörü, geçici mütevelli heyeti başkanı olacak.

YÖK, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği değiştirmeye hazırlanıyor. Taslak yönetmelikle, vakıf üniversiteleri üzerindeki YÖK denetiminin kapsamı genişletiliyor. Mevzuata uygun davranmayan vakıf üniversitelerine ağır yaptırımlar getiriliyor. Eski yönetmelikte sadece “Gözetim-Denetim, Değerlendirme ve Faaliyetten Alıkoyma” olarak tanımlanan yaptırımlar ayrıntılandırılıyor.

Önce uyarı

Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi durumunda vakıf üniversiteleri, YÖK tarafından istenen bilgi ve belgelerin haklı bir sebepolmaksızın belirlenen bir süre içinde verilmemesi, mütevelli heyetini mevzuata uygun olarak oluşturmaması veya heyetteki değişiklikleri zamanında bildirmemesi hatta “Öğrenciler için gerekli açık ve kapalı alanların asgari miktardan az olması, akademik, sosyal ve sportif alanların yetersiz olması durumunda” uyarılacak.

Fakülte ve programa izin verilmeyecek

Bu kurallara uyulmaması durumunda bir üst yaptırıma geçilecek. Örneğin vakıf üniversitesinin, öğrenci kayıt kabulü, sınavlar, yurt içi ve yurt dışı yatay geçiş, mezuniyet işlemlerde usulsüzlük yapılması, eğitim öğretimei başlanması ve sürdürülmesi için gerekli olann öğretim elemanı ve üyesi sayılarının sağlanamadığının belirlenmesi, mütevelli heyet üyelerirnin toplantılara katılımlarının engellenmesi durumunda, üniversitenin yeni akademeki birim kurma veya program açma talepleri bir yıl süreyle askıya alınabilecek.

Odak olmak kapattıracak

Hala yürürlükte olan yönetmelikte , bir vakıf üniversetinin kapatılması, “Eğitim öğretimde, devletitn varlığı ve bağımsızlığı ve milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde faaliyette bulunulması Atatürk ilkeleri ve inkılapları ile özellikle laiklikle bağdaşmayan bir tutumun tespit edilmesi ve/veya ırk, dil, din, ayrımlcılığı yapılmasının tespitini”ne bağlıydı. Bu hüküm tamamen değiştirildi.

AKP’nin siyasi partilerin kapatılmasını zorlaştırmak için Anayasadan ve Siyasi Partiler Yasası’ndan çıkardığı ve demokratikleşme adımı olarak propagandasını yaptığı “odak olma suçu” maddeye eklendi. Buna göre, “Vakıf yükseköğretim kurumunun ülkenin bölünmes bütünlüğüne karşı eylemlerin odağı halinea gelmesi” durumunda üniversite kapatılabilecek. Eski düzenlemeden, “Atatürk ilkeleri ve inkılapları ile özellikle laiklikle bağdaşmayan bir tutumun tespit edilmesi ve/veya ırk, dil, din, ayrımlcılığı yapılmasının tespiti” koşulu ise tamamen çıkarıldı. Yani Atatürk ilkeleri ile laiklikle bağdaşmayan durumlar suç olmaktan çıkarılacak.

Kapatılan vakıf üniversitesinin yönetimi kalıcı olarak bir devlet üniversitesine devredilecek. Devlet üniversitesinin rektörü, mütevelli heyeti başkanı olacak. Üniversitenin kuruluş yasası yürürlükten kaldırılacak. Vakıf üniversitesinin öğrencileri eğitimlerine aynı üniversitede devam edecek. Tüzel kişiliğin sona ermesi ile öğrenciler yönetimi devralan üniversitede eğitimine devam edecek.

Cumhuriyet İMECESİ

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler