A+ A-

İntikam torbası açıldı

AKP’nin TBMM’ye sunduğu torba yasa tasarısında barış bildirgesine imza atan akademisyenlere özel denilebilecek hükümler var. Öğretim üyelerini yönetmelikle cezalandırma planı AYM’ye takılan AKP, bu kez yasayla muhalif akademisyenlerden intikam almayı planlıyor.
Yayınlanma tarihi: 23 Mart 2016 Çarşamba, 20:06

Hükümet, barış bildirgesine imza atan akademisyenler için özel denilebilecek bir yasa tasarısı hazırladı. Meclis’e sevk edilen tasarıya göre, “Bölücü amaçlarla veya terör niteliğinde eylemlerde bulunmak ve bu eylemleri destekleyenler” hem üniveriteden atılacak hem de kamudaki görevine son verilecek.

Akademisyenlere yönelik maddeler şöyle:

- HOCALIKTAN VE DEVLETTEN ATMA YASADA: Daha önce yönetmelikle düzenlenen üniversite öğretim üyelerinin suç ve cezalarına ilişkin hükümler, anayasanın “kanunsuz suç ve ceza olamayacağı” hükmüne aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmişti. Tasarı ile öğretim elemanlarına yönelik suç ve ceza tanımlarının Yükseköğretim Yasası’na eklenmesi öngörüldü. Böylece, “uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma” suçları, suç tanımlamaları ve suçlara verilecek cezalar yeniden düzenlendi.

- AKADEMİSYENLERE ÖZEL DÜZENLEME: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan barış bildirgesine imza atan yüzlerce akademisyene tepki göstermesinin ardından hukukçular, Anayasa Mahkemesi’nin yönetmeliği iptal eden kararını anımsatarak, YÖK’ün ve üniversitelerin akademisyenler hakkında hiçbir soruşturma açamayacağını, karar ile YÖK’ün disiplin yönetmeliğinin hükümsüz hale geldiği yorumlarını yapmıştı. Hükümetin sunduğu tasarı ile akademisyenlere yönelik idari ceza işlemlerin de kapısı açılmış oldu.

- TERÖR SUÇUNA DEVLETTEN ATMA CEZASI: Bölücü amaçlarla veya terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek; ideolojik ve siyasi amaçlarla eylemlerde bulunmak bu eylemleri açıkça desteklemek suretiyle kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal ve kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, iş yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya yardımda bulunmak suçları kamu görevinden çıkarma cezası ile cezalandırılacak.

- YÖK BAŞKANI'NA SÜPER SORUŞTURMA YETKİSİ: Siyasi ve idelojik amaçlı bildiri ile ilgili suçlar, siyasi parti faaliyetinde bulunmak ve siyasi parti propagandası yapmak; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, menfaat sağlamak, siyasi ve idelolojik amaçlarla eylem yapmak, intihal, bölücü amaçlarla veya terör niteliğinde eylem yapmak veya bu eylemleri desteklemek suçları işleyen öğretim üyeleri ile ilgili olarak YÖK Başkanı doğrudan soruşturma açabilecek. YÖK Başkanı’nın soruşturma açması durumunda ceza YÖK Disiplin Kurulu tarafından verilecek.

- EMEKLİ DE OLSA SORUŞTURULACAK: Barış bildirgesine imza atanlar arasında çok sayıda emekli öğretim üyesinin de bulunması nedeniyle tasarıda emeklilik veya başka nedenlerle görevi sona eren akademisyenler de unutulmadı. Verilecek ceza emekli veya üniversitesinden ayrılmış akademisyenin özlük dosyasında saklanacak. Ceza, kamu görevine döndüğü veya vakıf üniversitelerinde işe başladığı an uygulanacak. Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarının infazı üniversite disiplin kurulu tarafından yapılacak.

Her gün bir Cumhuriyet gazetesi alın, aldırın…
Comment disclaimer

En Çok...

okunanlar

yorumlananlar

beğenilenler