Yasalar üstü ‘Varlık Fonu’ geliyor

Hükümet; içerisinde Türkiye Varlık Fonu kurulmasından, Atatürk Orman Çiftliği’ndeki alanların Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine, cep telefonlarında verginin artırılmasına kadar çok sayıda düzenlemenin yer aldığı 75 maddelik torba tasarıyı Meclis’e sundu. Birçok yasa ve vergiden muaf tutulacak Varlık Fonu ile Kanal İstanbul, 3. köprü, nükleer santral gibi büyük altyapı projelerine finansman sağlanacak.

03 Ağustos 2016 Çarşamba, 06:26

Hükümet, içerisinde birçok yasa ve vergiden muaf Türkiye Varlık Fonu kurulmasından Atatürk Orman Çiftliği’ndeki (AOÇ) alanların 29 yıllığına bedelsiz Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesine, güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyulması halinde belediyelere ait binaların İçişleri Bakanlığı’na verilmesinden cep telefonlarında verginin artırılmasına kadar çok sayıda düzenlemenin yer aldığı 75 maddelik torba tasarıyı Meclis’e sundu.

Tam ismi “Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” olan düzenlemede yer alan düzenlemeler özetle şöyle:

* Başbakanlık’a bağlı Türkiye Varlık Yönetimi AŞ kurulacak. 50 milyon TL olan kuruluş sermayesi Özelleştirme Fonu’ndan karşılanacak. Bu şirket tarafından Türkiye Varlık Fonu kurulacak. Ayrıca bu fona bağlı alt fonlar da kurulabilecek.

Tercih İslami finans

* İlk aşamada devlete ait çeşitli fon ve gelirlerin belirli bir yüzdesi alınarak oluşturulacak fonun kaynakları şunlardan oluşacak: Özelleştirme kapsamında bulunan kuruluş ve varlıklar. Hükümet tarafından aktarılacak kamuya ait gelir, kaynak ve varlıklar. Fon tarafından yurtiçi ve yurtdışı sermaye ve para piyasalarından izin ve onay aranmaksızın her türlü yöntemle sağlanan finansman ve kaynaklar.

* Fonlar ile reel sektör yatırımlarına, stratejik sektör, şirket ve projelere uzun vadeli kaynak sağlanacak. Gerekçede fon ile “İslami finansman varlıklarının kullanımının yaygınlaştırılmasının” amaçlandığı da belirtildi.

Kanal’a destek

* Fonlar ayrıca otoyollar, Kanal İstanbul, Üçüncü Köprü ve havaalanı, nükleer santral gibi büyük altyapı projelerine finansman sağlayacak.

* Fonla, doğalgaz ve petrol gibi yurt dışındaki stratejik sektörlere yasal ve bürokratik kısıtlamalara bağlı olmadan doğrudan yatırım yapılabilecek.

* Şirket ve fonun finansal tabloları Sayıştay Yasası’na tabi olmayacak.

* Fonun mal varlığı ile şirketin mal varlığı ayrı olacak. Fonun mal varlığı rehnedilemeyecek, başka bir amaçla tasarruf edilemeyecek, ihtiyati tedbir konulamayacak, iflas masasına dahil edilemeyecek.

Vergi de yok yasa da!

* Şirket ile fon gelir ve kurumlar vergisinden muaf olacak. Şirket ile fon ayrıca emlak vergisi, tapu bedellerinden de muaf olacak. Damga vergisi, banka ve sigorta vergilerinden de istisna tutulacak. Şirket ile fon kamuya uygulanan mevzuat, uygulama ve kısıtlamalara da tabi olmayacak.

* Aralarında Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Yasası, Devlet Memurları Yasası, Harcırah Yasası, KİT’ler ile Fonların TBMM’ce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Yasa, Kamu İhale Yasası ile Devlet İhale Yasası’nın da bulunduğu birçok yasa, fon ve şirket ile bu şirket tarafından kurulacak diğer şirketler için uygulanmayacak. Yani şirket ile fon bu yasalardan muaf olacak.

* Şirketin kurduğu varlık kiralama şirketleri de tüm hak, istisna, indirim ve muafiyetlerden yararlanacak.

AOÇ gitti gider!

* AOÇ içerisinde Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından temapark, hayvanat bahçesi, rekreasyon alanları ve ziyaretçiler için ticari alanlar yapılacak. Bu yapılarla ilgili imar planı, proje, ruhsat gibi işlemler Kültür ve Tabiat Vaklıklarını Koruma Yasası ile diğer mevzuatta yer alan kısıtlamalara tabi olmayacak. AOÇ arazileri 29 yıl süre ile bedelsiz Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilecek. Belediye buralardaki işletmeleri kiraya verebilecek.

Binalar devlete

* Üzerlerinde fabrika ya da ticarethane bulunan ancak mahkemelerce orman üzerine inşaa edildiği belirlenen yerler, orman olmaktan çıkarılacak. Binalar da devlet tarafından kullanıma alınacak. 

* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevleri gelir vergisinden ve kurumlar vergisinden istisna tutulacak. Ancak bu düzenleme 1 Ocak 2017’den itibaren faaliyete başlayacak yerler için geçerli olacak. 

* Cep telefonlarından alınabilecek özel tüketim vergisi oranı 40 liradan 160 liraya çıkarılacak. 

* Şehiriçi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, servis, özel halk otobüsü ve belediye otobüsü taşımacılığında kullanılan taşıtlar ile ticari yük taşımacılığındaki ticari araçlar yenilenecek. Eski araçlar, iki yıl içerisinde elden çıkarılacak. 

* Toplam 22 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Sahibi çıkmazsa Hazine’ye

* Terör olayları nedeniyle hasar gören binaların ve altyapının bir an önce yenilenebilmesi için imar ve projelerle ilgili bütün yetkiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yerine getirilecek. Mal sahiplerinin tespit edilememesi halinde sahiplik bu tespit yapılana kadar Hazine adına yapılacak.

* Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç halinde nöbet verilecek.

İş güvenliği 2017’de

* İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın kritik maddeleri ertelenecek. Kamu kurumları ile 1 milyon işyeri ve 4.2 milyon çalışanı kapsayan 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu 1 Temmuz 2017’ye ertelenecek.

* Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasası ile bu hakkını kaybeden sendikalara 2 yıl daha toplusözleşme imzalama hakkı verilecek.

10’da birine inecek

* Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun kararı ile proje bazlı desteklenmesine karar verilen yatırımlara yüzde 100’e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanabilecek. Yatırıma ilişkin enerji tüketim harcamalarının yarısı karşılanabilecek.

* Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle KDV istisnası için “stratejik yatırım” olma şartı kaldırılacak. 500 milyon TL tutarındaki asgari yatırım şartı 50 milyon TL’ye indirilebilecek.