Referandum iptali için ilk başvuru

HKP, YSK’nın tartışma çıkarak mühürsüz oylarla ilgili kararının iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
Yayınlanma tarihi: 18 Nisan 2017 Salı, 12:49

[Haber görseli]


Yüksek Seçim Kurulu’nun referandum sürerken verdiği, "seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılması" kararı tartışılmaya devam ediliyor. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) de, YSK’nın tartışma çıkarak mühürsüz oylarla ilgili kararının iptali için dün Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. HKP, tartışmalı kararı veren YSK üyeleri hakkında da kanuna aykırı karar verdikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan da, bugün saat 14.30'da 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasının iptal dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na verecek.

Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapan HKP’nin açıklaması şöyle:

“Bu karar, 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkında kanun'un 98/4 fıkrası ile 101/3 fıkrası emredici hükümlerine açıkça ve tümüyle aykırıdır.

Aynı Kanunun 111/2 hükmü uyarınca "Yüksek Seçim Kurulunun re'sen veya itiraz üzerine vereceği kararlar kesindir."

YSK'nın bu kararı, kendi 15.02.2017 tarih ve 103 karar no. ile yayımladığı genelgesinin 44/d ve 45/A-c bendindeki düzenleyici işlemine karşı AKP'nin YSK'daki temsilcisinin itirazı üzerine verdiği bilinmektedir.

Bu nedenle YSK'nın bu kararı kesindir. Aleyhine herhangi bir başvuru yolu yoktur.

Tüm bu nedenlerle,

1- Tedbir talebimizin kabulüyle YSK'nın 16.04.2017 tarihli "seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılması" kararının TAM KANUNSUZLUK sebebiyle tedbiren durdurulması;

2- Müvekkil Halkın Kurtuluş Partisi'nin ve müvekkil Nurullah ANKUT'un "Hukuk Devleti" ilkesi ve "Hukuk Güvenliği" Hakkı'nı, “Kanunilik” ilkesi ve hakkını, "Hukuki Belirginlik" (Legal Certainty) ilkesi ve hakkının, AİHS EK-1 no.lu protokolün 3. maddesi ile ve Anayasanın 67. maddesinde düzenlenen "Serbest Seçim Hakkı”nın, AİHS 13. md.si ve Anayasanın 36. maddesi ile düzenlenen "Etkili Başvuru Hakkı"nın ve "Hak Arama Hürriyeti"nin ihlal edildiğinin tespiti;

3- İhlallerin giderilmesi için gereğinin yapılması için Yüksek Seçim Kurulu'ndan ihlalin giderilecek şekilde, mühürsüz pusula ve zarfların geçersiz sayılacağı şekilde YENİDEN SAYIM YAPMASININ istenmesi

Anayasa mahkemesinden talep edilmiştir.”

A+ A-

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Bülent Tezcan