Hayır ve Ötesi: YSK’nin gerekçeli kararı 'Yok Hükmünde'dir

YSK'nin referandumda mühürsüz zarflara ilişkin gerekçeli kararını duyurmasının üzerine Hayır ve Ötesi bir açıklama yaptı
Yayınlanma tarihi: 18 Nisan 2017 Salı, 19:43

[Haber görseli]

Hayır ve Ötesi'nden yapılan açıklama şöyle:

YSK’nın Gerekçeli Kararı “Yok Hükmünde”dir
YSK’nın Gerekçeli Kararı Hukuk Cinayetidir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun 16.04.2017 tarihli ve bugün ysk.gov.tr'de yayımlanan gerekçeli kararı hukuken yok hükmündedir.

YSK’nın gerekçeli kararında, mühürsüz pusula ve zarflar gibi konularda yapılan haklı itirazların kabul edilmemesi “Bireye tanınan hakkın güvenli şekilde kullanıldığının tespit edildiği hallerde, hakkın kullanılmasının korunmasına yönelik bir araç olan usul hükümlerinden birine aykırılığın, hakkın özünü ortadan kaldıracak şekilde yorumlanması mümkün değildir" sözleriyle açıklanmıştır.

YSK’nın bu açıklaması iki açıdan hukuk cinayetidir:
1. 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 98. ve 101. maddeleri kuşkuya yer bırakmayacak şekilde, mühürlü olmayan oy pusula ve zarflarının geçersiz kabul edilmesi gerektiğini açıklamaktadır. Söz konusu maddeler emredici niteliktedir. YSK'nın, bu konuda kendisinin verdiği onlarca kararın, 298 sayılı kanunun ve emsal AYM kararlarının arkasından dolanarak yorum yoluyla geçerlilik kararı vermesi Türkiye hukuk tarihi açısından skandal niteliğindedir.
2. Mecelle’den beri kullanılan "usul esasa mukaddemdir" yani “usul esastan önce gelir” ilkesi yine Türk hukuk sisteminin temel direklerinden biridir. 16 Nisan 2017 tarihinde Anayasa Değişikliğine ilişkin yapılan Halkoylamasında mühürsüz zarfların kullanılması seçmen iradesinin tecelli edip etmediğine ilişkin açık bir şaibe yaratmaktadır. Mühürsüz zarflar veya pusulalar vasıtasıyla seçmen iradesinin yönünü değiştirecek bir hile yapılıp yapılmadığı bilinmemekte, dahası, YSK bu konunun incelenmesine dahi lüzum görmemektedir. Usul bu nedenle önemlidir ve YSK bunu bilmeyecek bir kurum değildir.

Halkoylamasına kadar geçen süre zarfında ve sonrasında yaşananlar ortada ciddi şaibelerin, hukuksuzluğun ve hile olasılığının var olduğuna dalalettir.
Gönüllü avukatlarımız, YSK’nın gerekçeli kararına ilişkin gerekli hukuki girişimleri başlatmıştır.

Saygılarımızla,

HAYIR ve Ötesi

YSK tartışma yaratan mühürsüz pusula kararının gerekçesini açıkladı

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ