Çocuklara 'harem selamlık havuz' Meclis gündeminde: Tek politikanız bu mu?

Ankara bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, Altındağ Belediyesi’nin 3 ila 6 yaş arası çocukların için harem selamlık havuz uygulamasını Meclis gündemine taşıdı.Nazlıaka, başbakan Yıldırım'ın cevaplaması için verdiği önergede "İktidarınızda yüzde 700 artan çocuk istismarına karşı tek politikanız bu mu?" diye sordu
Yayınlanma tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba, 14:34

[Haber görseli]Ankara bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, Altındağ Belediyesi’nin 3 ila 6 yaş arası çocukların için harem selamlık havuz uygulamasını Meclis gündemine taşıdı.

"İktidarınızda yüzde 700 artan çocuk istismarına karşı tek politikanız bu mu?"

Başbakan Binali Yıldırım’ın cevaplaması talebiyle önerge veren Nazlıaka; “iktidarınız boyunca yüzde 700 artan çocuk istismarına, çocuk yaşta evliliklere, kadın düşmanlığına karşı geliştirebildiğiniz tek politika 3 yaşındaki çocukları ayrı havuzlarda eğitmek midir?” diye sordu.

İşte Aylin Nazlıaka'nın Başbakan Binali Yıldırım'In cevaplaması için TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesi;

"Kadın erkek eşitliği uygar toplumların temelini oluşturan değerlerin başında gelir. Bu eşitlik hem bireyin sağlıklı gelişmesi hem de toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan ilerlemesi için büyük önem taşır.

Ülkeler demokrasiden, temel insan hakları ve özgürlüklerden uzaklaştıkça kadın erkek eşitliğinin bozulduğu görülür. Ülkemizde de AKP iktidarları ile birlikte toplumda kadını ve erkeği ayıran, kadını baskı altına alan politika ve uygulamalar sık sık gündeme gelmiştir.

Kadını iki cinsiyetten biri değil, ikinci cinsiyet olarak gören bu zihniyetin yaratmaya çalıştığı ülkemizde çocuk tacizi, çocuk yaşta evlilik, kadına şiddet ve diğer sosyal sorunlar giderek artmaktadır.

Anayasa’nın 10’uncu Maddesinde; “kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.” denilmektedir.

Yine Anayasamızın 90’ıncı maddesinde yapılan düzenleme ile “usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla ulusal kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi durumunda çıkabilecek ihtilaflarda milletlerarası anlaşma hükümleri esas alınır.” ifadesi yer alır. Bu çerçevede Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) de ulusal düzenlemeler karşısında üstün konuma getirilmiştir.

Daha çocuk yaşta cinsiyet, erkek - kadın ayrımı konusunda bir yanlış ve çağdışı uygulama da Ankara Altındağ Belediyesi’nde yaşanmıştır.

Basına yansıyan haberlere göre Belediyeye ait Siteler Ali Ersoy Mahallesi'nin yüzme havuzu ve sosyal tesislerinde küçük çocuklar için yüzme kursu açılmıştır. Yaz okulu kapsamındaki kursta, 3 ila 6 yaş arasındaki çocuklara ayrı ayrı havuzlarda eğitim verilmeye başlanarak; erkek çocuklara erkek, kız çocuklara ise kadın hocaların yüzme eğitmenliği yapması kararlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra erkek ve kız kardeşlerin bile ayrıma tabi tutulduğu; velilerin önüne perde çekilerek çocukları görmesinin engellendiği ifade edilmiştir.

Bu bağlamda;

1- 3 ila 6 yaşındaki çocukları kız ve erkek diye ayırarak ayrı havuzlarda yüzme eğitimi verdirmek, erkek çocuklara erkek, kız çocuklara ise kadın eğitmen şartı koymak, velilerin çocukları izlemesini engellemek sapkın bir düşüncenin ürünü değil midir?

2- Kadın erkek eşitliği konusunda Anayasa’nın amir hükmü ve Türkiye’nin imza koyduğu anlaşmalar ortadadır. Buna aykırı uygulama nedeniyle belediye yetkileri hakkında açılan bir soruşturma var mıdır?

3- 3 ila 6 yaşındaki çocukları haremlik - selamlık diye ayıran bir zihniyete çocuk emanet edilebilir mi?

4- Belediyenin yasal düzenlemeler ortadayken yaptığı bu uygulama hakkında soruşturma açılacak mıdır?"

5- İktidarınız boyunca yüzde 700 artan çocuk istismarına, çocuk yaşta evliliklere, kadın düşmanlığına karşı geliştirebildiğiniz tek politika 3 yaşındaki çocukları ayrı havuzlarda eğitmek midir?

A+ A-

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Binali Yıldırım, Aylin Nazlıaka